Karcinoidy

Karcinoidy sú hormonálne aktívne nádory.

Odborníci ich nazývajú i neuroendokrinné nádory. Patria medzi pomerne zriedkavé formy nádorov, no ich výskyt stúpa. Diagnostika býva pomerne zložitá. Možno i preto, že sa s karcinoidmi tak často nepočíta.. Základným znakom karcinoidov je ich hormonálna aktivita. Produkujú vyše stovky rôznych aktívnych látok a markerov, ktoré sa dostávajú do krvného obehu. Karcinoidy sa najčastejšie nachádzajú na pankrease, na žalúdku a črevách. Prítomnosť karcinoidu naznačujú opakovane sa vyskytujúce hypoglykémie, zle hojace a recidivujúce vredy žalúdka, či prítomnosť takzvaného karcinoidového syndrómu.

Karcinoidový syndróm.

Syndróm je charakterizovaný polymorfnými klinickými prejavmi. Najčastejšie flushom. Potom kardiálnymi príznakmi, tachykardiou, arytmiami, či poškodením endokardu a chlopní. Veľmi časté sú i gastrointestinálne príznaky. Hnačky, dyspepsie, či dráždenie čreva. Odborníci popisujú často i pľúcne prejavy syndrómu. Dýchavicu, až astmatické záchvaty. Patogenéza karcinoidového syndrómu nie je úplne známa, významná úloha sa pripisuje hormónu serotonínu.

Karcinoidy sú vo väčšine prípadov histologicky malígne nádory.

Napriek tomu je ich prognóza oveľa lepšia ako pri iných druhoch malígnych nádorov. Metastazujú oveľa menej a oveľa neskôr ako iné nádory. Rýchla diagnostika významne zlepšuje vyhliadky pacienta. Okrem karcinoidového syndrómu upozorňujú na jeho prítomnosť i bolesti brucha, dyspepsia, či krvácanie do GIT.

Základným krokom je diagnostika.

Na karcinoidy treba pri diagnostike vždy myslieť. Nebývajú časté, preto môžu dlho uniknúť pozornosti. Môžu byť niekedy veľmi malé a preto i prehliadnuteľné. Skúsený gastroenerológ by mal vždy myslieť na možnosť tejto diagnózy. Podľa klinickým príznakov i pridružených ťažkostí. Pri diagnostike sa využíva zobrazovacia, endoskopická i labolatórna technika.

Liečba karcinoidov.

Na prvom mieste chirurgická. Chirurgické odstránenie nádoru. V prípade potreby nielen odstránenie nádoru, ale i metastáz. Niekedy, v prípade veľkých karcinoidov sa využíva i technika zmenšovania nádorovej masy. V liečbe sa využíva i biologická liečba a chemoterapia. V niektorých prípadov sa využíva i liečba rádionuklidmi. Diagnostika a liečba karcinoidov si vyžaduje komplexný prístup a multidisciplinárnu spoluprácu. Prognóza pacientov je dobrá. Liečbou sa významne predlžuje ich prežitie i kvalita života.

Strom Zdravia 2