Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh je senzitívna a motorická porucha nervového systému.

Už zo samotného názvu vyplýva, že sa tento syndróm týka predovšetkým dolných končatín. No nielen ich. Tento syndróm sa prejavuje intenzívnym nutkaním pohybovať s dolnými končatinami. Toto nutkanie a pohyb sú sprevádzané sprievodnými nepríjemnými pocitmi v nohám. Nezriedka i sprievodnými bolesťami. Tieto nutkavé pocity vznikajú predovšetkým v pokoji a počas odpočinku. Pri sedení, alebo ležaní. Naopak, pohybom a fyzickou aktivitou dochádza k útlmu menovaných príznakov. Skúsenosti dokumentujú, že príznaky miznú minimálne po dobu trvania pohybu. Príznaky sa zhoršujú vo väčšine prípadov večer a v noci. S maximom v nočných hodinách. Tieto nepríjemné pocity vychádzajú z hĺbky dolných končatín. Najčastejšie z oblasti predkolenia.

Syndróm nepokojných nôh je neurologická porucha, ktorá patrí do kompetencie neurológa.

Postihuje predovšetkým starších ľudí nad 60 rokov. Odborníci dokumentujú vplyv a úlohu dedičnosti pri vzniku tejto neurologickej poruchy. Vekom výskyt narastá. Po 80 roku života postihuje údajne viac ako 15% percent seniorov. Výskyt poruchy stúpa nielen s vekom, ale i s obezitou, nedostatkom pohybu a fajčením. Presná príčina vzniku tejto poruchy nie je známa. Odborníci sa prikláňajú k teórii, že príčinou je porucha uvoľňovania mediátora, ktorý sa nazýva dopamín.

Neurológovia rozlišujú primárnu a sekundárnu formu syndrómu nepokojných nôh.

Primárna forma je tá, ktorá sa opiera o pravdepodobnú poruchu uvoľňovania dopamínu bez inej prítomnej a diagnostikovanej neurologickej choroby, prípadne inej pridruženej choroby. Sekundárna forma syndrómu nepokojných nôh môže vzniknúť ako sprievodný jav pri viacerých ochoreniach nervového systému. Napríklad pri periférnej neuropatii, alebo myelopatii. Môže byť vyvolaný užívaním niektorých druhov liekov. Napríklad psychofarmakami, alebo anihistaminikami.

Liečba syndrómu nepokojných nôh :

Farmakologická liečba spočíva v užívaní dopaminergných látok. Predpisuje ich neurológ a ich liečba musí byť prísne monitorovaná. Pri dlhodobej liečbe týmito preparátmi môže dôjsť k vzniku niektorých nežiadúcich následkov. I zhoršenie príznakov a rozšírenie príznakov na horné končatiny. Príznaky sa môžu začať objavovať i počas dňa, dokonca i ráno. Dôležitú úlohu pri liečbe tejto poruchy zohrávajú i nefarmakologické opatrenia. Pravidelný cyklus spánku s pravidelným časom zaspávania i ranného vstávania. Pacient by sa mal vyhýbať všetkým faktorom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho spánkové stereotypy. Myslíme predovšetkým na kávu, čaj a alkohol. Ich konzumácia vo večerných hodinách a pred spaním môže skomplikovať proces zaspávanie i celkovú kvalitu spánku.  Masáže dolných končatín, alebo teplý kúpeľ môžu naopak pozitívne vplývať na celkový priebeh i klinické príznaky tejto neurologickej poruchy.

Strom Zdravia 2