Migréna

Migréna je chronické ochorenie, spojené s opakovanými bolesťami hlavy.

Bolesti hlavy prichádzajú v opakovaných atakoch, spojené s nepríjemnými subjektívnymi pocitmi. Pri migréne ide o primárne bolesti hlavy. To znamená, že príčina bolestí je priamo v hlave. Bolesti priamo nesúvisia so žiadnym iným sekundárnym ochorením. Základnou príčinou sú neurochemické zmeny v mozgu a s tým spojené cievne reakcie. Patofyziologickou podstatou je stiahnutie a uvoľnenie cievy hlavy a krku.

Migréna je veľmi rozšírené ochorenie.

Postihuje veľkú časť populácie, štúdie hovoria až o 14-15 percentách dospelej populácie. Migréna je spojená s opakujúcimi a intenzívnymi bolesťami hlavy. Migréna je nepríjemné a chronické ochorenie, ktoré znižuje kvalitu života. Prináša nepríjemné bolesti hlavy a výrazné subjektívne ťažkosti. Migréna priamo neohrozuje život, ani zdravie pacienta. No poriadne komplikuje a znepríjemňuje život. Migrénové bolesti sa najčastejšie objavujú medzi 15 až 30 rokom života.

Migréna sa trikrát častejšie objavuje u žien ako u mužov.

Predovšetkým vo vekovej kategórii nad 40 rokov ženy jasne dominujú. Svoju úlohu zohráva i dedičnosť. Výskumy ukázali, že až u 80 percent ľudí trpiacich migrénou, sa toto ochorenie vyskytovalo u ich predkov. Migrénové bolesti sú väčšinou jednostranné. Bolesti sa lokalizujú na jednej strane hlavy. Bolesti prichádzajú v záchvatoch. Intenzita a častosť záchvatov sú u každého pacienta individuálne. Rovnako tak je individuálne i trvanie záchvatov. Od niekoľkých hodín až po celé dni. Presnú príčinu vzniku migrény nepoznáme. Ako sme už hovorili, vedci sa prikláňajú k cievnym príčinám vzniku tohto ochorenia. Zúženie a rozšírenie ciev hlavy a krku môže mať viacero príčin.

Migréna má svoje vyvolávajúce príčiny.

Predovšetkým stres, úzkosť a depresia. To sú veľmi časté vyvolávajúce príčiny migrenóznych bolestí hlavy. Nasledujú hormonálne zmeny spojené s ovuláciou a menštruáciou. Mnohé ženy spájajú vznik bolestí hlavy s prichádzajúcim menštruačným cyklom. Migrénu často vyvolávajú i silné a intenzívne dráždenie zmyslových orgánov, predovšetkým zraku a sluchu. Silný hluk, záblesky svetla, alebo intenzívne pachy môžu byť vyvolávajúcim faktorom migrény. Migrénu vyvolávajú i zmeny v spánkovom režime. Predovšetkým nedostatok a nekvalita spánku,únava a napätie. Ale i prehnaná spavosť  a nadbytok spánku. Niekedy i nadmerná fyzická záťaž môže naštartovať migrenózny záchvat, rovnako tak i nízka, alebo vysoká vonkajšia teplota prostredia. Migrénu často vyvoláva i konzumácia niektorých potravín. Napríklad čokoláda, syry, alkohol, alebo umelé sladidlá. Ľudia trpiaci migrénou by mali poznať tieto potravinové spúšťače. Môžu predísť mnohým nepríjemným ťažkostiam. Vysoká konzumácia kofeínu je dôležitým rizikovým faktorom ! Nielen čierna káva, ale i ostatné kofeínové produkty, energetické nápoje, ale i mnohé lieky a výživové doplnky.

Poznáme dva základné druhy migrény.

Migréna s aurou a migréna bez aury. Migréna bez aury nemá žiadne príznaky, ktoré by predchádzali vzniku migrenózneho záchvatu. Aura znamená súbor príznakov, ktoré predchádzajú príchodu migrény. Prichádzajú hodinu, alebo len niekoľko minút pred záchvatom. Najčastejšie zrakové, alebo zvukové aury. Signalizujú príchod migrény.  Záblesky pred očami, svetloplachosť, deformované vnímanie tvarov, alebo výpadky zorného poľa. Precitlivelosť na zvuky, alebo výpadky reči. Niekedy i zmeny citlivosti, alebo zhoršenie motoriky.

Strom Zdravia 2