Lymfóm, príznaky a diagnostika

Lymfóm je onkologické ochorenie, ktorého výskyt stále rastie.

To nie je dobrá ani povzbudzujúca správa. Je to žiaľ realita, na ktorú by mali myslieť lekári i pacienti. Lekári zaraďujú malígny lymfóm medzi takzvané lymfoproliferatívne ochorenia. Diagnostika ochorenia nie je jednoduchá. Stanoviť diagnózu lymfóm nie je jednoduché ani pre skúseného lekára. Štatistiky uvádzajú, že primárne len približne u tretiny pacientov je diagnóza stanovená správne. Z toho logicky vyplývajú vysoké profesionálne nároky na rýchlu a presnú diagnostiku. Nie je to náhoda. Pacient môže mať veľa rôznych príznakov a klinických prejavov. To kladie vysoké nároky na presnú a cielenú diferenciálnu diagnostiku pacienta. Rýchle a presné stanovenie diagnózy zvyšuje šancu. Rýchla diagnostike a efektívna liečba významne zlepšuje prognózu pacienta.

Typickým príznakom lymfómu je zväčšenie lymfatických uzlín.

Uzlina býva zväčšená a nebolestivá. Každá zväčšená a nebolestivá uzlina si vyžaduje pozornosť. Ostatné príznaky sú veľmi nešpecifické. Celková slabosť, pocit únavy, zvýšená telesná teplota, strata hmotnosti, či nechuť do jedla. Nočné potenie, bolesti kĺbov a svalov, kašeľ a zhoršenie dýchanie. Zhoršenie a oslabenie imunity, opakujúce sa infekcie. To všetko vzbudzuje podozrenie. Mnohé tieto klinické prejavy sú nešpecifické a sprevádzajú aj iné ochorenia. Spomenieme napríklad toxoplazmózu, infekčnú mononukleózu, či rubeolu. Samozrejme i niektoré cudzokrajné choroby. Veľa ľudí dnes cestuje po exotických krajinách. Cestovateľská anamnéza môže zohrávať pri diferenciálnej diagnostike dôležitú úlohu.

Podozrenie na lymfóm si vyžaduje rýchlu a efektívnu diagnostiku.

Začína vo väčšine prípadov v ambulancii všeobecného lekára. Okrem anamnézy a základného fyzikálneho vyšetrenia i potrebné labolatórne a zobrazovacie vyšetrenia. Hematologické a biochemické vyšetrenie krvi, RTG hrudníka, príp. USG brucha. Pozor, krvné vyšetrenia nemusia vždy potvrdiť prítomnosť lymfómu ! A naopak, niektorí pacienti nemusia mať viditeľne zväčšené lymfatické uzliny. Diagnostika je preto náročná. Niekedy i zdĺhavá. Dôležitým aspektom je, aby sme vždy mysleli na možnosť lymfómu. Klinické príznaky môžu byť spôsobené i iným ochorením, ale na lymfóm by sme nemali nikdy zabúdať.

V prípade podozrenia na lymfóm by mal byť pacient okamžite odoslaný na špecializované vyšetrenie.

Na hematologické, alebo priamo onkologické vyšetrenie. Najlepšie k odborníkovi, ktorí sa špecializuje na liečbu malígnych lymfómov. Špecialista realizuje ďalšie špecializované a cielené vyšetrenia, ktorými určí štádium ochorenia a jeho formu. Na základe toho stanoví ďalšiu liečbu. Liečba je dlhodobá. Vyžaduje dobrú a zodpovednú spoluprácu lekára a pacienta. Dnešná medicína poskytuje možnosti efektívnej liečby.

Strom Zdravia 2