Rakovina močového mechúra

Rakovina močového mechúra je závažná urologická malignita.

Výskyt urologických malignít stále rastie. Taký je aktuálny negatívny trend. Prognózu pacienta významne ovplyvňuje rýchla a pohotová diagnostika. Platí, čas pracuje proti pacientovi.. Efektivita a úspešnosť liečby a tým i ďalšia prognóza pacienta závisia od skorého zistenia tohto závažného zhubného ochorenia.

Rakovina močového mechúra postihuje predovšetkým starších mužov.

Priemerný vek pacientov je medzi 60-70 rokov. Muži sú postihnutý až štvornásobne častejšie ako nežné pohlavie. Ročne diagnostikujeme na Slovensku cca 800 nových prípadov tohto ochorenia. Trend je rastúci. Nových prípadov stále pribúda.

Rizikovým faktorom č. 1. je fajčenie.

Aktívne, či pasívne. Tabakový dym predstavuje významný karcinogénny faktor pri vzniku ochorenia. Medzi ďalšie rizikové faktory patria predovšetkým profesionálne expozície chemickými látkami, predovšetkým v gumárenskom a textilnom priemysle. Rovnako pri spracovaní ťažkých kovov a pri výrobe hliníka.Tiež opakovaná radiačná liečba, či chronické infekcie močových ciest.

Najčastejším klinickým príznakom ochorenia je hematúria.

Teda krvácanie pri močení. Hematúria môže byť makroskopická, či mikroskopická. Makroskopická je vtedy, keď ju vidíme voľným okom. Pri makroskopickej zistíme krvácanie len labolatórnym vyšetrením, či pod mikroskopom. Okrem hematúrie pacienti udávajú i poruchy močenia. Časté močenie, nočné močenie, uregentné močenie, či bolesť pri močení. Časté a opakované zápaly močových ciest môžu signalizovať závažnejší problém. Samozrejme i celkové príznaky. Nechutenstvo, slabosť a chudnutie. Bolesti v lumbálnej oblasti, prípadne bolesti v podbrušku.

Každý pacient s podozrením na rakovinu močového mechúra by mal byť čo najskôr vyšetrený u urológa !

Rýchla a presná diagnostika je predpokladom efektívnej a úspešnej liečby. Rakovina močového mechúra je závažný medicínsky problém. Vážna diagnóza s neistou prognózou. Včasná liečba môže pacientovi významne predĺžiť i skvalitniť život. Liečba je chirurgická i onkologická. Pokročilé ochorenia majú veľmi zlú prognózu. Niekedy sa diagnostikujú až v štádiu vzniku vzdialených metastáz.

Strom Zdravia 2