Hidradenitída

Hidradenitída je veľmi nepríjemné a bolestivé kožné ochorenie.

Verejnosti je stále pomerne málo známe. Pacienti trpiaci týmto ochorením prežívajú dlhodobo veľmi nepríjemné zdravotné ťažkosti. Ochorenie má pomerne zložitú diagnostiku. Stanoviť diagnózu hidradenitída nie je ľahký a rýchly proces. Vyžaduje presnú diagnostiku a skúseného kožného lekára. Často vyžaduje veľa času a potrebných skúseností.

Hidradentitída je chronické kožné autoimúnne ochorenie.

Pôvod ochorenia nie je infekčný. Postihuje približne 0.5 až 1 % populácie. Diagnostika je zdĺhavá zložitá. Správne sa podarí diagnostikovať približne jedna štvrtina pacientov. Ochorenie začína väčšinou už v mladosti. Postihuje viac ženy. Odborníci popisujú pozitívnu rodinnú anamnézu pri vzniku ochorenia.

Ochorenie postihuje primárne vlasové váčky.

Vyskytuje sa na miestach, kde sa nachádzajú potné tkz. apokrinné žľazy. Teda v oblasti axilly, slabín, pod prsníkmi, či v oblasti pohlavných orgánov. Potné žľazy ústia do vlasových váčkov a podieľajú sa tak na patogenéze ochorenia. Odborníci popisujú aktívnu účasť imunologických procesov pri vzniku ochorenia. Popisujú viacero klinických foriem. Od ľahkej, cez stredne ťažkú až veľmi ťažkú formu.

Základom ochorenia je chronický zápal kože.

Zápal často preniká do podkožia. Sprevádzaný bolesťou a nepríjemným zapáchajúcim výtokom. Zápal podmieňuje postupnú tvorbu zápalových abscesov, fistúl a jaziev. V najťažších prípadoch môže kompletne deštruovať podkožie až na kosť. Pacient prežíva veľmi nepríjemné a búrlivé klinické ťažkosti. Nielen telesné, ale i duševné. Ochorenie veľmi negatívne vplýva na duševný stav pacienta. Nečudo. Pokročilejšie formy ochorenia diskvalifikujú pacienta pracovne i spoločensky. Pacient trpí telesne i duševne. Kožné ochorenia sú v mnohých prípadoch dobre viditeľné a vystavené pozornosti externého prostredia. Ochorenie sa vyskytuje na viditeľných miestach.

Liečba hidradenitídy je predovšetkým konzervatívna.

Na začiatku je to lokálna liečba antiseptickými masťami a roztokmi. Pokračuje celkovou antibiotickou liečbou. Pokročilé formy vyžadujú v niektorých prípadoch i chirurgickú intervenciu. Odstránenie poškodeného tkaniva a sanáciu zápalových abscesov. Do popredia sa dostáva biologická liečba. Znižuje zápalovú aktivitu a bolestivosť ochorenia. Zlepšuje klinický priebeh a kvalitu života pacienta. Liečba je dlhodobá a komplexná. Vyžaduje dobrú spoluprácu pacienta a kožného lekára.

Strom Zdravia 2