Nádory semenníkov

Malígne nádory semenníkov postihujú mladšie skupiny mužov.

Semenníkom sa latinsky hovorí testis. V literatúre ich preto častejšie nájdeme pod označením nádory testis. Odborne sa nádory označujú ako malígne seminómy. Nádory semenníkov paria našťastie medzi zriedkavejšie typy malígnych nádorov. Na Slovensku je výskyt 7-8 prípadov na 100 000 obyvateľov. V rebríčku krajín EÚ patríme niekde do stredu pelotónu. Nádory semenníkov postihujú mladých mužov vo veku od 20 do 40 rokov. Vo vyšších vekových skupinách je výskyt skôr raritou.

Výskyt nádorov semenníkov sa viaže na niektoré rizikové faktory.

Okrem už spomenutého veku a pohlavia sú to predchádzajúce traumy semenníkov, prekonaná parotitická orchitída a HIV. Niektoré vývojové vady genitálií, prítomnosť ingvinálnej hernie, či niektoré hormonálne poruchy. Svoju úlohu môže zohrávať i dlhodobá profesionálna expozícia niektorými chemickými látkami.

Prvým príznakom ochorenia je zväčšujúci objem semenníka.

V semenníku niečo rastie.. Semenník je zväčšený, asymetrický a väčšinou má tuhú a pevnú konzistenciu. Povrch rastúceho nádoru môže byť hladký, ale i hrboľatý, či uzlovitý. Nádory semenníkov sú väčšinou na pohmat nebolestivé. Preto, môžu niekedy i ujsť pozornosti. Rast nádoru môže sprevádzať postupná strata libida a potencie. Zanedbané nádory sa môžu klinicky ozvať až prítomnosťou metastáz. To by sa nemalo stávať, veď stačí malý pohmat počas kúpeľa. Samodiagnostika ochorenia je rýchla a ľahká.

Primárna diagnostika ochorenia je pomerne jednoduchá.

Stačí pohmatové vyšetrenie semenníkov. Semenníky sú ľahko dostupný orgán. Už toto vyšetrenie dokáže pomerne rýchlo a jednoducho odhaliť problém. Samozrejme presnejšia diagnostika už patrí do rúk odborníka, v tomto prípade urológa. Na začiatku je teda podozrenie, nasledovať by mala presná a dôkladná diagnostika. Základná diagnostika sa dopĺňa o následnú diagnostiku rozsahu ochorenia a prípadné vylúčenie prítomnosti metastáz. Využívajú sa moderné zobrazovacie metódy ako CT, či MRI, dôležitú úlohu zohráva i vyšetrenie nádorových markerov.

Liečba malígneho nádoru semenníkov je chirurgická.

Zákrok je pomerne radikálny, odstraňujú sa postihnutý semenník. V zriedkavejších prípadoch, pokiaľ sú postihnuté oba semenníky, tak sa vyberá len samotný nádor. Výkon je menej psychicky náročný pre pacienta a zachovávajú sa i niektoré endokrinologické funkcie. Histologicky sa nádory semenníkov rozdeľujú na seminómy a takzvané nesiminómové nádory. Následne po chirurgickej liečbe sa aplikuje dlhodobá onkologická liečba, chemoterapia a rádioterapia. Individuálne podľa typu nádoru a pokročilosti diagnózy. Liečba nádorov semenníka má oproti iným typom nádorov dobrú kurabilitu s dobrou prognózou. Samozrejme, i tu platí pravidlo o rýchlej diagnostike. Čím skôr nádor zistíme, tým sú lepšie výsledky liečby i vyhliadky pacienta.

Strom Zdravia 2