Febrilná neutropénia

Počet onkologických ochorení stále stúpa.

Tento nepriaznivý trend žiaľ, ďalej pokračuje. Každý rok pribúdajú nové a nové nádorové ochorenia. Neustále pribúdajú pacienti, ktoré sú nútení podrobiť sa náročnej onkologickej liečbe. Tým, ako stúpa počet onkologicky liečených pacientov, tým stúpa i počet komplikácií a negatívnych následkov tejto náročnej liečby. V prípade podávania onkologickej liečby výrazne rastie riziko vzniku febrilnej neutropénie.

Febrilná neutropénia je ochorenie, kde dochádza k prudkému úbytku bielych krviniek a to predovšetkým jednej ich zložky, ktorá sa nazýva neutrofily.

Klinicky sa tento stav prejavuje nástupom horúčky. Febrilná neutropénia vzniká priamym následkom onkologickej liečby. Vplyvom tejto liečby dochádza k útlmu krvotvorby. Dochádza k útlmu tvorby bielych i červených krviniek ako i krvných doštičiek. Onkologický pacient má deficit všetkých menovaných faktorov. Trpí chudokrvnosťou, zhoršenou zrážanlivosťou krvi a febrilnou neutropéniou. Tento stav výrazne komplikuje onkologickú liečbu. Predstavuje výrazné riziká pre onkologického pacienta. Rozdiely sú výrazné a individuálne. Od pacienta k pacientovi. Od druhu liečby. Od typu nádoru, veku a celkového stavu pacienta.

Horúčka býva prvým klinickým príznakom ochorenia.

Pokiaľ sa u onkologicky liečeného pacienta objaví horúčka, signalizuje to riziko nastupujúcej febrilnej neutropénie. Nedostatok bielych krviniek znamená deficit imunity a obranyschopnosti organizmu. Febrilná neutropénia je často sprevádzaná vznikom infekcie niektorého z orgánov tela. Predovšetkým infekcií dýchacích ciest, infekcií kože, močových ciest, alebo zažívacieho systému. Neliečená a zanedbaná febrilná neutropénia môže znamenať pre onkologického pacienta vážnu zdravotnú komplikáciu so smrteľnými následkami.

Diagnostika febrilnej neutropénie :

Podozrenie na febrilnú neutropéniu si vyžaduje rýchle laboratórne vyšetrenie krvi. Aktuálny krvný obraz a počet neutrofilov nám dá rýchlo odpoveď na našu otázku. Toto vyšetrenie je rýchle a jednoduché. V prípade potvrdenia diagnózy je potrebné doplniť ďalšie vyšetrenia. Od fyzikálneho vyšetrenia pacienta cez stery a kultivácie z hrdla, moču a spúta na mikrobiologické vyšetrenia až po zobrazovacie vyšetrenia ako RTG, príp CT vyšetrenia.

Onkológovia označujú febrilnú neutropéniu ako akútnu onkologickú situáciu.

Stav je vážny. Vyžaduje cielenú a efektívnu antibiotickú liečbu. Okrem antibiotickej liečby vyžaduje i účinnú podpornú liečbu. Pacient je dôsledne sledovaný a monitorovaný. Stav vyžaduje pravidelné kontroly u lekára. Pravidelne sa kontrolujú laboratórne parametre, životné funkcie pacienta, priebeh liečby a celkový stav pacienta. V niektorých prípadoch je nevyhnutná hospitalizácia. Ľahšie formy je možné riešiť ambulantnou liečbou..

Strom Zdravia 2