Ako sa prejavuje paradentóza zubov

Paradentóza je častá príčina straty zubov u dospelých ľudí.

Paradentóza je pomerne známe i širokej laickej verejnosti. Televízia je plná reklamy na zubné pasty a iné stomatologické prípravky. Menovateľom a nosným motívom ich ponuky a predaja je ochrana chrupu pred paradentózou. Stav chrupu u našej dospelej populácii je nelichotivý. Nízky stupeň hygieny, nedbalá starostlivosť o chrup i konzumácia škodlivej potravy. Taká je realita, ktorú poznajú stomatológovia zo svojej každodennej praxe. Objektívnou prekážkou sa postupne stávajú i stúpajúce ceny stomatologickej starostlivosti. Týka sa to predovšetkým nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

Podstatou paradentózy je oslabenie až zánik závesného aparátu zuba.

Paradentóza sa týka dospelej populácie. Vekom výskyt stúpa, ale paradentóza sa bežne vyskytuje i u ľudí okolo štyridsiatky. Zub je spojený s kosťou pomocou závesného aparátu. Závesný aparát je zložený z množstva fixačných vlákien, ktoré stomatológovia nazývajú periodoncioum. Závesný aparát zuba môže byť poškodený z viacerých príčin. Dominuje zápal.

Zápal vzniká ako následok existencie takzvaného zubného plaku.

Zubný plak je tuhá a organizovaná vrstva povlaku, pokrývajúca povrch zuba. Skladá sa predovšetkým z bakteriálnych a metabolických produktov. Zubný plak predstavuje základný terén pre vznik zápalu, ktorý postihuje závesný aparát zuba. Zubný plak môže mať hrúbku až 1 mm. Zubný plak je možné efektívne odstrániť len dôkladnou zubnou hygienou. Pravidelným čistením zubov a použitím medzizubných kefiek a dentálnych nití.

Vzniknutý zápal postupne poškodzuje a deštruuje závesný aparát zuba.

Zápal postihuje ďasná a prejavuje sa krvácaním a opuchom. Stomatológovia to nazývajú gingivitída. Táto fáza poškodenia je stále reverzibilná. Vzniknutý zápal je ešte možné efektívne sanovať. Bez toho, aby zanechal trvalé následky. Pokiaľ zápal pokračuje, postupne dochádza k poškodeniu závesného aparátu. Vznikajú takzvané parodontálne váčky, hlboké až 3 mm. V tomto štádiu už dochádza k zásadnému poškodeniu zubného parodontu. Úplná úprava poškodeného parodontu už nie je možná. Vznikajú ireverzibilné poškodenia so vznikom trvalých defektov. Proces môže skončiť až úplnou stratou zuba. Paradentóza nemusí postihovať celý chrup. Niekedy zasiahne len niektoré zuby. Ostatné zuby zostávajú intaktné. Ako v prípade zubného kazu, tak i v prípade paradentózy platí, že dôsledná hygiena a starostlivosť o chrup sú najlepšou prevenciou i liečbou.

Strom Zdravia 2