Obličkové kamene

Obličkové kamene sa tvoria v dutom systéme obličiek, alebo v odvodných močových cestách.

Odborne sa nazývajú ako nefrolitiáza, pokiaľ sa kamene nachádzajú v dutom systéme obličky, alebo urolitiáza, pokiaľ sa nachádzajú v odvodných močových cestách. Obličkové kamene postihujú cca 3 % populácie. Mierne prevažujú muži. Obličkové kamene môžu mať rôzne zloženie. Najčastejšie ide o kalciové, oxalátové a urátové obličková kamene. Veľmi záleží na zložení a Ph moča. Podľa typu kameňov sa stanovuje i predpísaná obličková diéta.

Odborníci popisujú viaceré predispozície pre vznik obličkových kameňov.

Na prvom mieste sú ohrození pacienti, ktorí majú niektorú z anatomických obličkových anomálií. Napríklad v prípade podkovovitej obličky, či polycystických obličiek. I anatomické anomálie, ktoré spôsobujú spomalenie prúdu moča predisponujú k vzniku obličkových kameňov. Významným predisponujúcim faktorom vzniku obličkových kameňov sú opakované zápaly močových ciest, v skratke IMC. Významnú úlohu zohráva i zloženie a Ph moču. Tiež opakované dehydratácie a zvýšené straty tekutín z organizmu. Obličkové kamene môžu byť úplne asymptomatické, teda bezpríznakové. Môžu byť i zdrojom nepríjemných komplikácií.

Najčastejšou komplikáciou obličkových kameňov je obličkový záchvat.

Odborne sa nazýva renálna kolika. Podstatou renálnej koliky je uvoľnenie niektorého obličkového kameň, teda jeho mobilizácia. Následkom tohto procesu dochádza k akútnej zmene zdravotného stavu. Obličkový záchvat je prevádzaný prudkou úpornou bolesťou v bedrovej oblasti. Bolesť môže byť stála, alebo prichádzať v rýchlych vlnách. Záchvat môže byť spojený s vracaním, či s obstipáciou. Počas koliky sa vylučuje málo moču. V moči nachádzame prítomnosť krvi. Prítomnosť krvi v moči sa podľa jej množstva označuje ako makroskopická / viditeľná /hematúria, alebo mikroskopická mikrohematúria.

Renálna kolika je stav, ktorý si vyžaduje rýchly a efektívny odborný zásah.

Liečba renálnej koliky patrí do rúk lekára, na prvom mieste urológa. Vyžaduje podanie okamžité spasmolytickej, či analgetickej liečby. Dostatok tekutín, ktoré sa v akútnej fáze rieši rýchlym podaním infúzií. Na overenie diagnózy obličkových kameňov je nevyhnutné USG vyšetrenie obličiek, ktoré potvrdí prítomnosť kameňov. Renálna kolika si v mnohých prípadoch vyžaduje i krátkodobú hospitalizáciu.

Pacient s obličkovými kameňmi patrí do starostlivosti urológa.

Urológ poučí pacienta o životospráve a dodržiavaní predpísaných preventívnych pravidiel. Dostatočné množstvo tekutín, zmena stravovacích návykov, eliminácia rizika vzniku IMC. Všetky opatrenia vedú k zabráneniu opakovaných recidív ochorenia. V mnohých prípadoch je potrebná i presná diagnostika  obličkových kameňov a pravidelné kontroly. Operačná liečba močových kameňov je veľmi zriedkavá. Skôr sa využíva metóda rozbíjania kameňov pomocou ultrazvuku, takzvaná litotripsia. Prípadne perkutánne endoskopické odstránenie kameňa.

Obličkové kamene a renálne koliky predstavujú pre pacienta subjektívne veľmi nepríjemné a bolestivé ochorenie.

Predovšetkým vznik renálnej koliky zostáva veľmi nepríjemným zážitkom. Zážitkom, ktorý sa nadlho vryje do pamäti. Človek si pamätá všetko, čo býva spojené so silnou bolesťou. A v tom renálna kolika ozaj dominuje. Renálna kolika je nepríjemný a veľmi bolestivý zážitok. Môže prísť kedykoľvek. Počas bežného dňa, ale i na dovolenke. A to už býva zážitok, na ktorý sa ľahko nezabúda..

Strom Zdravia 2