Syndróm karpálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela je najčastejšie poškodenie periférneho nervového systému.

Objavuje sa na rukách. Príčinou je kompresia n.ulnaris, ktorý sa nachádza v karpálnom tuneli. Väčšinou postihuje len jednu ruku. Približne v tretine prípadov môže byť i obojstranný. Postihuje častejšie ženy ako mužov. Môže sa objaviť v každom veku, no prevažuje vek nad 50 rokov. Pokiaľ je postihnutá dominantná ruka, tak príznaky bývajú intenzívnejšie.

Syndróm karpálneho tunela má svoje typické klinické príznaky.

Bolesti v rukách, ktoré sa postupne zosilňujú a môžu vyžarovať smerom hore až do ramien. Bolesti sú sprevádzané poruchami jemnej motoriky, tŕpnutím rúk, poruchami citlivosti až parézou nervu. Často sú prítomné i sprievodné vegetatívne príznaky ako pocity chladu, či nadmerné potenie.

Diagnostika syndrómu karpálneho tunela.

Začíname anamnézou a jednoduchým fyzikálnym vyšetrením. Neurológovia využívajú v praxi niektoré testy ako napríklad opozičný test, znamenie fľaše, alebo Hofmanovo-Tinelovo znamenie. Diagnózu syndrómu karpálneho tunela nakoniec spoľahlivo potvrdí elektromyografické vyšetrenie.

Liečba syndrómu karpálneho tunela.

Po diagnostike tohto ochorenia nastupuje neurologická liečba. V niektorých ľahších a začínajúcich syndrómoch sa aplikuje konzervatívna liečba použitím liekov zo skupiny NSA , alebo aplikáciou kortikoidných injekcií. Konzervatívna liečba prináša väčšinou len krátkodobé zlepšenie. Kauzálnou liečbou syndrómu karpálneho tunela je chirurgické liečba. Princípom chirurgickej liečby je operačné prerušenie retinaculum flexorum na postihnutej ruke. Efekt je operácie býva väčšinou pozitívny, ústup ťažkostí si niekedy vyžaduje dlhšie obdobie.

Strom Zdravia 2