Hypotyreóza

Hypotyreóza je nedostatočná tvorba a sekrécia hormónov štítnej žľazy.

Ochorenie, kde následkom zníženého vylučovania týchto hormónov vzniká ich nedostatok v tkanivách organizmu. Hypotyreóza je pomerne časté a rozšírené ochorenie. Niekedy sa zistí náhodne, niekedy má svoju klinickú symptomatológiu. Liečba hypotyreózy patrí do kompetencie špecializovaných odborných lekárov, endokrinológov. Hypotyreóza môže byť vrodená, alebo získaná.

Hypotyreózu delíme ne dve skupiny, na primárnu a sekundárnu hypotyreózu.

Primárna hypotyreóza znamená, že porucha tvorby a vylučovania hormónov štítnej žľazy vzniká priamo v samotnej štítnej žľaze. Sekundárna hypotyreóza je podstatne zriedkavejšia. Vzniká na úrovni hypofýzy v CNS. Hypofýza je centrálny riadiaci orgán štítnej žľazy. Hypofýza reguluje tvorbu a vylučovanie hormónov štítnej žľazy. Pri poruche vylučovania takzvaného TSH, to je stimulačný hormón produkovaný hypofýzou, vzniká nedostatočná tvorba a sekrécia hormónov na úrovni štítnej žľazy. Príčinou poškodenia hypofýzy sú najčastejšie zápaly a nezhubné nádory.

Primárna hypotyreóza vzniká najčastejšia ako následok zápalu štítnej žľazy.

Najčastejšou formou zápalu je takzvaný chronický autoimunitný zápal štítnej žľazy. Postihuje 10-krát častejšie ženy ako mužov. Príčinou primárnej hypotyreózy môže byť i účinok niektorých liekov, alebo nedostatok jódu v potrave. Na Slovensku je jód pridávaný do kuchynskej soli, takže reálne obyvateľstvu nehrozí nedostatok potrebného množstva jódu.

Hypotyreóza má svoje klinické príznaky.

Intenzita týchto príznakov závisí od rýchlosti vzniku ochorenia, stupňa nedostatku hormónov a od dĺžky trvania ochorenia. Klinické príznaky sú často úplne nenápadné a hypotyreóza sa nájde ako náhodný nález pri preventívnej prehliadke, v gravidite, alebo pri rutinnom predoperačnom vyšetrení. Hovoríme o subklinickej hypotareóze. Stav nie je naliehavý. Pokiaľ je definovaný iba hraničným labolatórnym nálezom, tak vyšetrenie nie je urgentné, stačí ho realizovať v priebehu niekoľkých mesiacov. Inokedy sú klinické príznaky výrazné a typické a poukazujú na toto ochorenie. Predovšetkým spomalená psychomotorika, pomalá reč, únavnosť, spavosť, priberanie na telesnej hmotnosti, často apatia a strata aktivity. Typickým príznakom je suchosť pokožky, takzvaný myxedém. V prípade detí môže hypotyreóza spôsobiť spomalený rast a dospievanie.

Liečba hypotyreózy je substitučná.

Podávajú sa syntetické hormóny v podobe liekov. Týmto spôsobom substituujeme, teda nahrádzame nedostatok prirodzene produkovaných hormónov. Liečba je jednoduchá, efektívna a dlhodobá. V mnohých prípadoch i celoživotná. Liečba je prísne individuálna, dávkovanie liekov a dĺžka liečby závisí od konkrétneho pacienta a jeho labolatórnych parametrov a klinických príznakov. Liečbu riadi a manažuje endokrinológ.

Strom Zdravia 2