Atopická dermatitída

Atopická dermatitída je chronické a recidivujúce kožné ochorenie.

Výskyt tohto chronického kožného ochorenia neustále stúpa. Toto ochorenie je častou príčinou návštevy u kožného lekára, alergológa, alebo všeobecného lekára. Poznatky o tomto rozšírenom kožnom ochorení sú pre každého lekára základom rýchlej a spoľahlivej diagnostiky a tým i začatie potrebnej a účinnej liečby.

Atopická dermatitída postihuje všetky vekové skupiny.

Najčastejšie začína už v detskom veku. Prejavuje sa vznikom neostro ohraničených červených svrbivých ložísk na koži. Tieto kožné nálezy sa v priebehu rokov lokalizujú do oblasti krku, hlavy a kĺbových jamiek na rukách i nohách. Významnú úlohu zohráva dedičnosť. Pozitívna osobná anamnéza na alergickú nádchu, astmu, alebo kožné alergie predstavuje rizikovú skupinu pacientov. Na jej vzniku sa podieľajú rôzne faktory z vonkajšieho i vnútorného prostredia. Vonkajšie faktory predstavujú rôzne alergény ako peľ, roztoče, prach, potraviny, domáce zvieratá, alebo chemické látky. Medzi vnútorné faktory môžeme zaradiť infekcie, metabolické a psychosomatické ochorenia.

Základným klinickým príznakom atopickej dermatitídy je svrbenie kože.

Patogenetickým základom ochorenia je silná obranná zápalová reakcia kože na pôsobenie vyvolávajúceho podnetu. Znakom atopickej dermatitídy je suchá a drsná koža. Koža sa olupuje a vyvoláva intenzívne a vyčerpávajúce svrbenie. Suchá koža nedokáže dostatočne udržiavať vlhkosť. To zhoršuje jej fyzikálne vlastnosti a obranné  bariérové funkcie. Poškodená koža je málo odolná voči pôsobeniu patogénnych organizmov, predovšetkým baktérií a vírusov. Tieto infekcie môžu vyvolať nepríjemné, dlhotrvajúce a ťažko sa hojace kožné defekty s mokvaním a tvorbou hnisavých chrást.

Atopická dermatitída nemá kauzálnu liečbu.

To znamená, že medicína nedokáže stále liečiť jej príčinu. No správna a účinná liečba môže pozitívne ovplyvniť stav a vývoj tohto chronického kožného ochorenia.  Základom liečby atopickej dermatitídy je pravidelná hydratácia kože. Používajú sa osvedčené lokálne prípravky. Hydratačná liečba sa podľa individuálnej potreby a aktuálneho stavu dopĺňa inými druhmi liečby.

Atopik musí dodržiavať preventívne pravidlá.

Liečba tohto ochorenia je dlhodobá, vo väčšine prípadov celoživotná. Liečba vyžaduje spoluprácu a dôveru pacienta. Len dlhodobý, trpezlivý a zodpovedný prístup zo strany lekára a pacienta môže priniesť uspokojivé liečebné výsledky. Len kvalitná prevencia a dodržiavanie predpísaných pokynov a pravidiel môže dlhodobo pomôcť atopikovi udržať svoje ochorenie v kľude a pod kontrolou.

Strom Zdravia 2