Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia je častá a chúlostivá sexuálna dysfunkcia.

Postihuje údajne takmer tretinu mužov.. Bez ohľadu na vek a vzdelanie. Odborníci rozdeľujú túto dysfunkciu do dvoch základných skupín. Primárna dysfunkcia trvá celý život. Sekundárna vzniká počas života. Vzniká u muža, ktorý predtým netrpel žiadnou poruchou ejakulácie.

Predčasná ejakulácia je príčinou nespokojnosti so sexuálnym životom.

Predčasná ejakulácia sa definuje ako neschopnosť kontrolovať svoju ejakuláciu a ejakuláciu do 1 minúty od vniknutia penisu do pošvy. Výsledok ? Pohlavný styk skončí skôr, ako vôbec začal.. Základná príčina tejto sexuálnej dysfunkcie je neznáma. Popisujú sa psychologické faktory, ako úzkosť, či skoré a predčasné sexuálne skúsenosti. Niektorí odborníci dávajú do popredia biologické faktory ako je genetická predispozícia, či hyperexicitabilita penisu. Významná úloha sa pripisuje úlohe serotonínu pri kontrole ejakulácie.

Diagnostika predčasnej ejakulácie je rýchla a jednoduchá.

V podstate stačia údaje a fakty, získané od pacienta. Skúsený urológ by mal komplexne zhodnotiť stav pacienta, jeho sexuálny život, dlhodobú anamnézu, prípadne prítomnosť niektorých rizikových faktorov, či iných chronických ochorení. Vyšetrenie doplniť objektívnym vyšetrením pacienta.

Liečba predčasnej ejakulácie je lieková a psychologická.

V praxi sa používa perorálna liečba antidepresívami. Ako najvhodnejšie sa ukazuje účinná látka dapoxetín. Tento liek patrí do skupiny SSRI. Užíva sa 2-3 hodiny pred sexuálnym stykom. Liek sa z organizmu pomerne rýchlo eliminuje. Jeho účinnosť v prípade predčasnej ejakulácie je 4-6 hodín. Začína sa vždy nižšou dávkou, ktorá sa v prípade potreby môže zvyšovať. Ide o bezpečnú a pomerne efektívnu liečbu. Samozrejme, tak ako inde, sú značné individuálne rozdiely. Tak ako inde, treba myslieť i na potenciálne liekové interakcie a prípadné nežiadúce účinky lieku. Psychologická liečba predčasnej ejakulácie je psychodynamická a behaviorálna. Vyžaduje dlhodobú spoluprácu pacienta. Vyžaduje spoluprácu a súčinnosť manželky. Dôveru, trpezlivosť a vzájomnú empatiu.

Strom Zdravia 2