Tinnitus

Tinnitus znamená hučanie v ušiach.

Nepríjemný subjektívny stav a tvrdý medicínsky oriešok. Pomerne rozšírený zdravotný problém, ktorý zaťažuje mnoho pacientov a lekárov. Postihuje predovšetkým starších ľudí, ale nie je zriedkavý ani v produktívnom veku. Štatistiky hovoria, že tinnitus postihuje viac, či menej až 15 percent dospelej populácie. Hučanie v uchu už zažil asi každý dospelý človek. Pokiaľ ide o náhodný a jednorázový problém, väčšinou sa naň rýchlo zabudne. Pokiaľ trvá viac ako 10 minút a vyskytuje sa opakovane počas jedného týždňa, tak nepríjemný zdravotný problém je na svete.

Tinnitus je definovaný ako hučanie v uchu, ktoré má pôvod v hlave.

Tinnitus je predovšetkým nepríjemný subjektívny problém. Nedá sa objektivizovať. Ani najcitlivejší vonkajší mikrofón nie je schopný tento zvuk zachytiť. Objektívny tinnitus, detekovateľný vonkajším mikrofónom je veľmi zriedkavý.

Tinnitus nie je choroba, ale klinický príznak.

Vo väčšine prípadov je pôvod a príčina neznáma. Niekedy vzniká ako sprievodný jav niektorých ochorení. Predovšetkým pri ochoreniach vnútorného a stredného ucha, pri poškodení sluchovej dráhy, alebo pri léziách v CNS. Sú to predovšetkým zápalové a nádorové procesy, prípadne upchatie vonkajšieho ucha mechanickou mazovou zátkou. Často i porucha vestibulárneho aparátu, otoskleróza, alebo takzvaná Meniérova choroba. Možností je teda veľa.

Tinnitus môže vzniknúť i pôsobením niektorých liekov.

Napríklad niektorých antibiotík, alebo derivátov kyseliny acetylsalicylovej. Bezprostredná príčina tinnitu býva často neznáma. Ani podrobné vyšetrenia jasne neukážu príčinu a pôvod ťažkostí. Tinnitus si vyžaduje presné a dôkladné klinické vyšetrenia. Primárna diagnostika spadá do kompetencie všeobecného lekára. Diagnostika a liečba tinnitu patrí špecialistom, predovšetkým ORL a neurológom.

Kauzálna liečba tinnitu neexistuje.

To je smutné konštatovanie. Predovšetkým pre pacientov, ktorí trpia týmto nepríjemným ochorením. Pokiaľ je známa príčina, spolu s jej liečbou sa lieči i tinnitus ako jej sprieviodný jav. Lieči sa symptomaticky. Pokiaľ sa podarí zvládnuť základnú príčinu ochorenia, potom postupne mizne i sprievodný tinnitus. Symptomatická liečba spočíva predovšetkým vo vazoaktívnej liečbe infúziami, alebo liekmi. Vazoaktívna liečba zlepšuje prekrvenie mozgu a sluchových orgánov. Niekedy sa používajú i protizápalové a protialergické lieky. V prípade poškodenia krčnej chrbtice i myorelaxanciá a rehabilitačná liečba.

Tinnitus vzniká často následkom hluku.

Hluk je veľmi významný rizikový faktor pri vzniku tinnitu. Hlučné prostredie, dlhodobá expozície zvýšeným hlukom a profesionálna hluková záťaž môžu viesť ku vzniku tinnitu. Chronická, či akútne expozícia hluku môže byť vyvolávajúcim faktorom. Prevencia je preto namieste. Dlhodobým profesionálnym hlukovým zaťažením dochádza k zmenám na sluchových orgánoch, k poškodeniu sluchových buniek a predčasným poruchám sluchu a tinnitu. Prevencia a hygiena hluku je aktuálna ! Predovšetkým dnes, v období vysokých a intenzívnych sluchových triggerov. Hlasná hudba, delobuchy, hluk na štadiónoch, či koncertoch môže vyvolať postupné patologické a funkčné zmeny. Tinnitus je nepríjemný a nevítaný zdravotný darček. Dokáže poriadne skomplikovať a znepríjemniť život. Svojou intenzitou i dlhým trvaním. Tinnitus zle reaguje na liečbu a je často dlhodobým a chronickým problémom v ambulanciách neurológov a ušných lekárov.

Strom Zdravia 2