Voš vo vlasoch

Zdrojom nákazy všami je vždy človek. Presnejšie povedané, zavšivavený človek. Odborne sa nazýva pedikulóza.

Vši sa prenášajú rýchlo. Stačí i niekoľko hodín a vši sa šíria v kolektíve. Pôvodcom je voš detská. Logicky vyplýva, že vši sa najlepšie a najrýchlejšie šíria v kolektívoch. Na prvom mieste sú to detské kolektívy. Ale i v rodinách, internátoch, ubytovniach, či v kasárňach. Vši sa šíria priamym stykom, ale i nepriamo. Osobnou a posteľnou bielizňou, uterákmi, šálmi, či hrebeňmi.

Vši sa najčastejšie šíria v detských kolektívoch.

Tento epidemiologický terén výrazne dominuje. Hovoríme o školách, škôlkach, družinách, či detských táboroch. Vektor šírenia je rýchly a jednoduchý. Deti sa navzájom hrajú, dotýkajú sa navzájom a požičiavajú si rôzne predmety. Hračky, odev, či iné osobné veci. Nákaza sa šíri veľmi rýchlo. Z detských kolektívov ďalej do domácností. Na rodičov, či súrodencov. Veľmi nepríjemný darček..

Príznaky zavšivavenia.

Diagnostika nebýva ťažká. Dospelé vši vidíme i voľným okom. Sú veľké 2-3 mm. Ako sa prejavujú ? Dominuje neustále, otravné a vyčerpávajúce škrabanie vo vlasoch. Nervozita a nepokoj. Dieťa je nepokojné a mrzuté. Na koži sa objavujú bolestivé a rozškrabané miesta. Príznaky sa zintenzívňujú k večeru a v noci.

Ako postupovať ?

Starým dobrým spôsobom je ostrihanie vlasov. Dnes sa propagujú i rôzne dezinfekčné prípravky. Mali by sa aplikovať čo najskôr po objavení nákazy. Prostriedky sa musia aplikovať opakovane, podľa priložených inštrukcií. Nevyhnutnou súčasťou eradikácie vší je dôkladné opratie osobnej i posteľnej bielizne. To sa týka i uterákov, šálov, či čiapok. Hrebene, sponky, či čelenky do vlasov je najlepšie dôkladne dezinfikovať a najlepšie zlikvidovať. Liečba nie je krátka. I po odvšivavení treba pravidelne kontrolovať, či sa vo vlasoch neobjaví nepozvaný návštevník.. To sa týka všetkých členov rodiny. Dodržiavanie prísnej osobnej hygieny by malo byť samozrejmosťou.

Prevencia a skríning.

Základom je všímavosť. Treba si všímať deti. Týka sa to rodičov i učiteľov. Vši boli a sú súčasťou nášho života. Žiadna hanba, žiadne okolky. Včasné a rýchle rozpoznanie nákazy umožní prijať rýchle a účinné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Ak sa objavia vši u niektorého zo žiakov, treba rýchlo upozorniť ostatných rodičov, aby prekontrolovali ostatné deti. Tak sa zabráni vzniku epidémie a môžu sa prijať účinné liečebné opatrenia. Dieťa zasiahnuté všami treba izolovať. Do kolektívu sa môže vrátiť až po preliečení. Skúsenosti ukazujú, že problémom bývajú predovšetkým deti zo zlých a nevyhovujúcich sociálnych pomerov.

Strom Zdravia 2