Zápaly močových ciest

Močové cesty sú častým miestom infekcií a zápalov.

Najčastejšie je zápalom postihnutý močový mechúr. Zápal močového mechúra patrí medzi najčastejšie a najrozšírenejšie ochorenia. No, močový mechúr nie je výnimkou. Zápal môže postihovať i ostatné časti močového systému. Prostatu, semenníky, močovody a v tých najhorších prípadoch i samotné obličky.

Neliečený, nesprávne liečený, alebo zanedbaný zápal močových ciest môže viesť k závažným zdravotným komplikáciám.

V tých najhorších prípadoch môže skončiť komplikovaným zápalom obličiek, ich zlyhaní, alebo celkovou sepsou. Našťastie, tieto prípady sú skôr ojedinelé. Prečo ? Z jedného dôvodu. Vo väčšine prípadoch zápal močových ciest vyvoláva nepríjemné subjektívne ťažkosti, ktoré dovedú pacienta k návšteve lekára. Tak, ako v iných prípadoch, najviac ohrození sú starí, polymorbídni pacienti a pacienti s imunitnými defektami. U týchto ľudí je riziko komplikácií podstatne vyššie a ich následky oveľa závažnejšie. Ohrozenou skupinou sú tiež diabetici, inkontinentné ženy, imobilní, pacienti, alebo ľudia dlhodobo užívajúci kortikoidy.

Príčinou zápalu je vo väčšine prípadov prechladnutie.

Následkom prechladnutia dochádza k pomnoženiu patogénnych baktérií, zhoršeniu obranyschopnosti a vzniku zápalu. Prevencia pred prechladnutím je preto nanajvýš dôležitá. Nehodné a nedostatočné obliekanie predovšetkým v zime a mrazoch, pobyt v prievanoch a silno klimatizovaných priestoroch, alebo zanedbaná hygiena sú rýchlymi štartérmi týchto zápalov. Bránou vstupu infekcie môže byť i kontaminovaný sexuálny kontakt. Zápaly močových ciest postihujú veľa mladých ľudí. Prevažujú ženy.

Osobitnou príčinou zápalov močových ciest býva inkontinencia.

Tento problém sa týka predovšetkým starších žien a žien po väčších gynekologických operáciách. Zanedbaná inkontinencia je ohniskom infekcií. Následkom inkontinencie dochádza k častým a opakovaným zápalom močových ciest. Niektoré môžu prebiehať subklinicky. Postupne sa môže vyvinúť chronický uroinfekt. Liečba chronických uroinfektov je veľký liečebný problém. Patogénne baktérie, ktoré dlhodobo kolonizujú tento terén sú často rezistentné na liečbu a kultivácia moču vykazuje opakovane pretrvávanie týchto zápalov napriek intenzívnej liečbe, ktorá v mnohých prípadoch vyžaduje kombinácie antibiotík. V týchto prípadoch treba spolu s infekciou riešiť paralelne i inkontinenciu. Len za tohto predpokladu môžeme dosiahnuť dlhodobé pozitívne výsledky. Zápaly močových ciest vznikajú u starších mužov, ktorý trpia zväčšením prostaty. Tento stav si vyžaduje komplexnú a systematickú urologickú liečbu.

Zápal močových ciest sa prejavuje pálením a rezaním pri močení.

Prejavuje sa častým a opakovaným močení. Pacienti sa môžu sťažovať na bolesti v chrbte a vysoké teploty. Moč už na pohľad je skalený, často s prímesou krvi. Už jednoduché a rýchle orientačné vyšetrenie moču v ambulancii potvrdí prítomnosť infekcie a zápalu. Diagnostika zápalu močových ciest je vo väčšine prípadov ľahká a rýchla. Nevyžaduje žiadne komplikované diagnostické postupy.

Zápaly močových ciest sa liečia antibiotikami.

Ochorenie vyžaduje cielenú a efektívnu antibiotickú liečbu. Niektoré zápaly vyžadujú i dlhodobejšiu antibiotickú liečbu. Podporenú domácou kľudovou liečbou v teple a dostatočným príjmom urologického čaju. Liečba prináša úľavu od ťažkostí a postupný ústup zápalu. Včasná a efektívna liečba je dôležitá. Zabráni vzniku možných komplikácií alebo prechodu do chronicity.

Strom Zdravia 2