Tehotenská cukrovka

Postihuje približne 4 percentá tehotných žien.

Tehotenská cukrovka súvisí s vylučovaním placentárnych hormónov. Tieto hormóny znižujú účinok inzulínu a zvyšujú hladinu cukru v krvi. Tehotenská cukrovka, v lekárskej terminológii gestačný diabetes môže spôsobiť komplikácie počas gravidity. Gestačný diabetes nespôsobuje cukrovku u novonarodených detí. Tehotenská cukrovka prebieha vo väčšine prípadov klinicky nemo. Má bezpríznakový priebeh. Súčasťou komplexnej starostlivosti o rodičku by preto malo byť vyšetrenie krvného cukru medzi 24 až 28 mesiacom gravidity.

Rodičky s rizikovou anamnézou cukrovky by mali byť vyšetrené hneď nazačiatku gravidity.

Týka sa to rodičiek s výskytom cukrovky v rodine. Rodičiek, u ktorých bolo podozrenie na cukrovku ešte pred vznikom gravidity. Rodičiek s obezitou a s ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním. Napríklad štítnej žľazy, alebo pankreasu. Problematické môže byť i dlhodobé užívanie niektorých liekov pre začiatkom tehotenstva. Vyšetrenie hladiny krvného cukru u tehotných žien je rýchle, ľahké a jednoduché. Výsledok je prakticky hneď k dispozícii.

Hladina krvného cukru nad 7.5 mmol/l je potvrdením nálezu  tehotenskej  cukrovky.

Tento nález vyžaduje vyšetrenie u odborného lekára, diabetológa. Ten určí ďalší postup. Diabetológ určí individuálne intervaly kontroly hladiny krvného cukru. V ľahších prípadoch sa tehotenská cukrovka rieši diétou a dodržiavaním životosprávy podľa pokynov diabetológa. Veľký význam má pravidelná a systematická pohybová aktivita. Dostatok pohybu a fyzickej aktivity. Vo výnimočných prípadoch je nevyhnutná prechodná  liečba inzulínom. Perorálne antidiabetiká sú v gravidite kontraindikované.

Po pôrode sa u väčšiny rodičiek hladina krvného cukru znormalizuje.

Len vo výnimočných prípadoch pretrváva cukrovka i po pôrode. V týchto prípadoch treba cukrovku dôsledne diagnostikovať a preklasifikovať na cukrovku I.typu , alebo na cukrovku II.typu. Pokiaľ sa u ženy diagnostikuje počas gravidity tehotenská cukrovka, neznamená to, že sa musí táto situácia automaticky opakovať pri ďalších tehotenstvách. Riziko býva samozrejme zvýšené. Treba počítať so zvýšeným rizikom vzniku tehotenskej cukrovky. Žena by mala byť dôkladne vyšetrená na začiatku gravidity. Základnou prevenciou pred vznikom tehotenskej cukrovky je udržiavanie správnej telesnej hmotnosti. Dostatok pohybu a telesnej aktivity. Jesť kvalitné, pestré a vyvážené jedlá s dostatkom vitamínov a stopových prvkov.

Strom Zdravia 2