Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice je tretie najčastejšia onkologické ochorenie u žien.

Predstavuje významný zdravotný i ekonomický problém. Ročne sa na Slovensku diagnostikuje približne 700 nových prípadov tohto ochorenia. Incidencia neustále rastie. Rakovina krčka maternice postihuje predovšetkým ženy v produktívnom veku. Takmer polovica z nich má menej ako 40 rokov. Rakovina krčka maternice je je jednou z najčastejších príčin úmrtia žien v produktívnom veku. Diagnostika a liečba tohto závažného onkologického ochorenia predstavuje veľkú ekonomickú záťaž pre zdravotný i sociálny systém. Liečba je veľmi náročná, vyžaduje si dlhodobú práceneschopnosť a často invalidizáciu. Predstavuje veľkú záťaž pre pacientku a jej rodinu.

Liečba a prognóza ochorenia závisí od štádia, v ktorom je ochorenie diagnostikované.

Žiaľ, dnešná situácia je stále nelichotivá. Veľa žien prichádza vo fáze pokročilého ochorenia. Prevencia nie je na dostatočnej úrovni. Napriek snahe lekárov i medializácii problému. Mnoho žien sa vyhýba preventívnym prehliadkam, prichádzajú neskoro. Podceňujú význam prevencie a včasnej diagnostiky. Následky bývajú tragické..

Odborníci zaraďujú rakovinu krčka maternice medzi sexuálne prenosné ochorenia.

Hlavnou príčinou je chronická infekcia karcinogénnym HPV vírusom. Ide o ľudský papilomavírus. Odborníci popisujú vyše 100 rôznych typov tohto vírusu. Takmer polovica z nich sa prenáša pohlavným stykom. Pritom 10 najagresívnejších typov spôsobuje až 90% všetkých ochorení. HPV vírus sa nachádza predovšetkým u mladších žien. V mnohých prípadoch spontánne zmizne. Onkologický terén vzniká v prípadoch, kde infekcia HPV dlhodobo pretrváva. Interval medzi infekciou a vznikom nádoru je individuálny. Odborníci hovoria o intervale 10-20 rokov.

Ochorenie sa prejavuje gynekologickým krvácaním.

Krvácaním z pošvy mimo pravidelného menštruačného cyklu. Také krvácanie je vždy podozrivé a malo by pacientku nasmerovať k návšteve lekára ! Krvácanie momo cyklu, prudké a opakované krvácanie, či podozrivé krvácanie po pohlavnom styku je vážnym varovným príznakom. Je tu podozrenie na rakovinu krčka maternice. Ale pozor ! Vo včasných fázach ochorenia nemusia byť prítomné žiadne klinické príznaky. Preto tá prevencia ! Pokročilé formy ochorenia sprevádza popri krvácaní i celková slabosť, nechutenstvo, úbytok váhy a bolesti v podbrušku.

Diagnostika patrí do rúk ženského lekára.

Gynekológovia dobre poznajú celú škálu zmien sliznice krčka maternice. Od normálneho stavu, cez minimálne histologické zmeny až po rozvinuté formy ochorení. Gynekologické vyšetrenie, odobratie sterov a cytologické vyšetrenie dá odpoveď na stav krčka maternice u konkrétnej pacientky. V prípade pozitívneho nálezu sa realizuje ultrazvukové a CT vyšetrenie brucha a hrudníka na posúdenie operability nádoru a vylúčenie prítomnosti lokálnych a vzdialených metastáz.

Ochorenie má svoje rizikové faktory.

Skorý začiatok pohlavného života u ženy, sexuálna promiskuita, či dlhodobé používanie hormonálnej antikoncepcie. Porucha imunity a fajčenie. Primárna prevencia ochorenia smeruje práve k eliminácii menovaných rizikových faktorov. Na prvom mieste zodpovedný sexuálny a manželský život. Odborníci odporúčajú v indikovaných prípadoch i očkovania proti HPV vírusu. Sekundárna prevencia smeruje k včasnému odhaľovaniu začiatočných foriem ochorenia. Sekundárna prevencia je zameraná predovšetkým na systematickú a dôslednú prevenciu.

Liečba ochorenia je chirurgická a onkologická.

Rozsah chirurgickej intervencie závisí od veľkosti a pokročilosti nádoru. V pokročilých prípadoch sa vykonáva často radikálna operácia s odstránením maternice i vaječníkov. Samozrejme i odstránením lymfatických uzlín. Onkologická liečba, rádioterapia a chemoterapia je indikovaná cielene a individuálne. Podľa histologického typu nádoru a pokročilosti ochorenia. Bohužiaľ, v pokročilých prípadoch ochorenia je to často len liečba paliatívna.

Strom Zdravia 2