Akútna bolesť

Akútna bolesť sprevádza náhle vzniknuté poškodenia zdravia.

Akútna bolesť je normálny a fyziologický jav. Je to proces, ktorý má signalizačnú a ochrannú funkciu. Upozorňuje sa prítomnosť ochorenia, alebo poškodenia zdravia. Tým bráni ďalším dôsledkom prípadného poškodenia ľudských tkanív a orgánov. Akútna bolesť zaniká po zániku vyvolávajúcej príčiny. V tom sa líši od chronickej bolesti. Chronická bolesť pokračuje i po zániku alarmujúceho chorobného podnetu. Chronická bolesť je sama ochorením.

Akútna bolesť poukazuje na prítomnosť chorobného procesu v organizme.

Logickým krokom pacienta i lekára je nájdenie príčiny tohto stavu, teda i príčiny vzniku akútnej bolesti. Hľadanie a nájdenie príčiny, spolu so súčasným tlmením bolesti je základných cieľom diagnostických postupov. Niekedy je príčina zjavná. Napríklad úraz, ochorenie zubov, alebo iná okom viditeľná príčina. Typickým príznakom akútnej bolesti je pooperačná bolesť. Pacienti bezprostredne po operácii dostávajú lieky na tlmenie bolesti. Pomáhajú pacientovi ľahšie prekonať toto obdobie a pomáhajú pri úspešnom hojení a rekovalescencii. Vo väčšine prípadov je potrebná diagnostika a skúsenosti lekára.

Diagnostika a liečba základného ochorenia by mala byť sprevádzaná súčasnou liečbou bolesti.

Bolesť je veľmi nepríjemný a vyčerpávajúci subjektívny pocit. Pacienta niekedy frustruje a vyčerpáva viac ako základné ochorenie. Silná akútna bolesť môže byť spojená bolesť s vegetatívnymi príznakmi. Zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, zrýchlenie dychu a potenie. Akútna bolesť je často sprevádzaná i nepríjemnými psychickými príznakmi. Najčastejšie nepokoj, úzkosť, či nervozita a podráždenosť. Pacient cíti celkový duševný i telesný dyskomfort. Niekedy vzniká i strach z choroby a neistota z ďalšieho vývoja. Akútna bolesť je katabolický proces. Ovplyvňuje metabolizmus, zvyšuje hladinu cukru v krvi, organizmus čerpá zásoby. Akútna bolesť môže trvať minúty, hodiny, dni až týždne. Len v zriedkavých prípadoch i dlhšie. Ak trvá dlhšie ako tri mesiace, hovoríme už o chronickej bolesti.

Akútna bolesť vyžaduje adekvátnu a účinnú liečbu !

Pacient by nemal zbytočne trpieť. Úlohou lekára je pomôcť mu preklenúť obdobie liečby a sanácie základného ochorenia. Zbytočné bolesti nie sú potrebné. Akútna bolesť je prirodzený sprievodný jav, ktorý vzniká pri akútnych ochoreniach. Máme k dispozícii celý rad účinných prostriedkov proti bolesti. Od jednoduchých voľnopredajných liekov až po silnejšie a účinnejšie lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis. V zásade sa postupuje od slabších liekov k tým silnejším. Prežívanie akútnych bolestí je individuálne. Závisí od stupňa a rozsahu poškodenia a závisí od individuálneho prahu bolesti každého človeka.

Strom Zdravia 2