Príprava pred operáciou

Každá operácia predstavuje zásah do integrity organizmu.

Predstavuje istú formu stresu a záťaže. Predstavuje záťaž telesnú, ale i duševnú. Cieľom prípravy pred každou operáciou je minimalizovanie potenciálnych rizík a zabezpečenie čo najväčšej bezpečnosti pacienta. Zodpovedná, dôsledná a komplexná príprava pacienta minimalizuje riziká a je základným predpokladom pre vykonanie úspešnej operácie a predpokladom bezproblémového pooperačného priebehu.

Všetko začína termínom operácie.

Lekár-operatér na základe anamnézy a predchádzajúcich vyšetrení definuje indikáciu k operačnému zákroku. Mal by presne a zrozumiteľne informovať pacienta o druhu operácie, o jej význame a zmysle i následnej pooperačnej starostlivosti. Operačné zákroky môžu byť rôzneho druhu. Od malých drobných operačných zákrokov až po ťažké a náročné operačné výkony na životne dôležitých orgánoch ako sú pľúca, srdce, či mozog. Operatér po dohode s pacientom a podľa možností daného pracoviska stanoví termín operácie.

Predoperačné vyšetrenie.

Pacient pred každým operačným výkonom musí absolvovať predoperačné vyšetrenie. Vykonáva ho internista, alebo všeobecný lekár. Predoperačné vyšetrenie je zodpovedná úloha. Každý pacient je iný, každé operácia je iná. Je potrebný prísne individuálny prístup. Predoperačné vyšetrenie by sa namalo robiť v tlaku a v časovej tiesni. Zvyšuje sa riziko možného pochybenia. Všetko vyžaduje svoj čas, sústredenosť a koncentráciu. Lekár musí komplexne zhodnotiť zdravotný stav pacienta, funkčný stav jeho organizmu a predpoklady na úspešné zvládnutie plánovanej operácie. Zodpovedne a objektívne zhodnotiť všetky možné riziká. V prípade, ako počas predoperačných vyšetrení zistení nejaké ochorenie, napríklad cukrovku, alebo vysoký krvný tlak, operácia sa musí odložiť a novozistené ochorenie dodiagnostikovať a pacienta začať efektívne liečiť.

Mnohí pacienti trpia rôznymi chronickými ochoreniami.

To predstavuje niekedy problém. Vyžaduje si to v niektorých prípadoch vykonať doplňujúce odborné vyšetrenia. Pacient môže byť dlhodobo liečený a dispenzarizovaný v niektorej špecializovanej ambulancii. Kardiologickej, neurologickej, či diabetologickej. Potrebné je preto i stanovisko lekára, ktorého pacient dlhodobo navštevuje. Zhodnotí stav chronického ochorenia, efektivitu liečby i možné riziká v súvislosti s operáciou. V prípade potreby je v rámci predoperačného vyšetrenia potrebné konzultovať aktuálny zdravotný stav pacienta.

Realizácia predoperačného vyšetrenia.

Nevyhnutné je vykonať odber krvi na labolatórny rozbor. Rozbor moču, EKG a v mnohých prípadoch i RTG hrudníka. Niektoré typy operácií vyžadujú i mikrobiologické vyšetrenia na vylúčenie možnej infekcie. Napríklad výtery z nosa, hrdla, či kultiváciu moča. Prípadne i stomatologické vyšetrenie na vylúčenie možných zubných fokusov. Zásadou je, že pacient pred operáciou by mal byť zdravý. Nemal by trpieť žiadnym infekčným ochorením. Také ochorenie by mohlo spôsobiť nepríjemné zdravotné komplikácie.

Anesteziologické vyšetrenie.

Predoperačná príprava končí vyšetrením a pohovorom u anesteziológa. Pacient prichádza s vykonaným predoperačným vyšetrením a potrebnou dokumentáciou. Anesteziológ zhodnotí všetky riziká súvisiace s podaním narkózy. Na základe vyšetrenia zvolí vhodný a správny typ anestézy. Dôležitou informáciou sú alergie, podávané lieky, či predchádzajúce narkózy.

Prichádza deň operácie.

Pacient nesmie 8 hodín pred operáciou jesť, 3-4 hodiny pred operáciou ani nič piť. Musí byť nalačno. Jedlo končí väčšinou ľahkou večerou deň pred operáciou. Pacient môže pred operáciou len zapiť lieky. Nesmie fajčiť ! Pred operáciou vykoná personál všetky predpísané hygienické prípravy. Netreba zabudnúť vybrať zubné protézy ! V mnohých prípadoch sa aplikuje pred operáciou kompresná bandáž dolných končatín.

 

Strom Zdravia 2