Bolesti hlavy

Bolesti hlavy sú veľmi častým zdravotným problémom.

Bolesti hlavy, alebo odborne povedané cefalea, sú častou príčinou návštevy lekára. Nepoznáme asi nikoho, kto by aspoň raz na vlastnej koži nezažil bolesti hlavy. Niekto ich máva často, iný menej. Niekedy sú intenzívne, inokedy miernejšie. Niekedy trvajú krátko, inokedy dlhší čas. Môžu byť tlakové, pichavé, kŕčovité, alebo tupé. Bolesť je subjektívny pocit. Rôzni ľudia ich inak individuálne prežívajú. Existujú veľmi veľké individuálne rozdiely. Bolesti hlavy sú veľmi častým, opakovaným a rozšíreným ochorením. Bolesťami hlavy trpí až 70 % mužov a 80 % žien.

Bolesti hlavy sú civilizačné ochorenie.

Rýchly, dynamicky a moderný život znamenal prudký nárast bolestí hlavy v populácii. Stresový spôsob života, používanie návykových látok, sedavý spôsob života a vysoká senzorická záťaž sa podpisujú pod túto civilizačnú epidémiu epidémiu. Spotreba liekov a prostriedkov na liečbu bolestí hlavy neustále rastie. Lekárne sú plné liekov proti bolestiam hlavy. Štatistiky spotreby nám ukazujú stúpajúci abúzus týchto liekov. Liekom proti bolestiam hlavy patria popredné miesta v rebríčkoch najpoužívanejších liekov.

Bolesti hlavy majú veľa príčin.

Odborníci hovoria o desiatkach rôznych príčin. Údajne existuje vyše 150 rôznych príčin bolestí hlavy. Nie je možné spomenúť všetky. Nebolo by to ani jednoduché. Niektoré príčiny sú málo časté, až raritné. Zamerajme sa na najčastejšie.

Migréna.

Veľmi známa a rozšírená príčina bolestí hlavy. Zaraďuje sa medzi primárne bolesti hlavy. Trpí nimi až 15 % dospelej populácie. Primárna príčina spočíva v cievnom zásobení mozgu, v náhlom stiahnutí a uvoľnení mozgových ciev.

Tenzná bolesť hlavy.

Asi najčastejšia príčina bolestí hlavy. Spája s rýchlym, stresovým a namáhavým spôsobom života. Príčinou je napätie, stres, únava a pocity úzkosti. Vzniká následkom únavy a preťaženia. Významnú úlohu môže zohrávať i nadmerná konzumácia kávy, alkoholu, alebo tabaku.

Bolesti hlavy z chrbtice.

Stále častejšia príčina. Vždy treba myslieť na chrbticu ako možný zdroj bolestí. Chrbtica silno reaguje na stres a statickú námahu. Sedavé zamestnania s nesprávnou polohou chrbtice majú negatívne účinky na stav a funkciu chrbtice. Poškodenie krčnej chrbtice sa často rezultuje prudkými bolesťami hlavy a stuhnutím šije.

Bolesti hlavy následkom vysokého krvného tlaku.

Vysoký krvný tlak býva často príčinou nepríjemných bolestí hlavy predovšetkým v zadnej časti hlavy. Bolesti hlavy môžu byť jedným z prvých varovných príznakov hypertenzie. Meranie krvného tlaku patrí medzi základné diagnostické kroky !

Bolesti hlavy pri námahe a poškodení očí.

Oči dnes veľmi trpia. Ľudia sedia hodiny za počítačom. Námaha a opotrebovanie očí sú enormné. Zhoršovaním zraku, namáhaním očí, alebo používaním nevhodných okuliarov dochádza k častým sprievodným bolestiam hlavy ako následok tohto preťaženia zraku. Počítače, monitory, notebooky, iPADY, mobilné telefóny, alebo domáce kiná. To všetko devastuje oči. Pomaly, postupne, zákerne. Bolesti hlavy nastupujú.

Bolesti hlavy a lieky.

Poznáme časté prípady, kedy dochádza k bolestiam hlavy použitím niektorých druhov liekov. Ich častým, opakovaným a prehnaným použitím. Alebo nevhodnou kombináciou liekov. Užívanie liekov by vždy malo byť indikované a zdržanlivé. Podľa pokynov lekára.

Bolesti hlavy ako sprievodný znak ochorení.

Bolesti hlavy často sprevádzajú napríklad chrípku, zápaly prínosových dutín, alebo zápal trojklaného nervu. Bolesti hlavy často sprevádzajú zubné afekcie, celkové febrilné stavy, alebo poranenia hlavy a tváre. Bolesti hlavy môže sprevádzať i niektoré psychické ochorenia.

Strom Zdravia 2