Skleróza multiplex

Skleróza multiplex je chronické, progresívne neurologické ochorenie.

Svojou podstatou je to zápalové autoimúnne ochorenie. Postihuje centrálny a periférny nervový systém. Bezprostrednú príčinu ochorenia doteraz nepoznáme. Vieme to, že základom vzniku a rozvoja ochorenia je tvorba protilátok, ktoré začne telo produkovať a ktoré poškodzujú myelínové obaly nervových vlákien v centrálnom a periférnom nervovom systéme. Vzniká zápal a demyelinizácia. Základným patologickým mechanizmom ochorenia je teda patologická autoimúnna reakcia organizmu a tvorba protilátok voči vlastným štruktúram organizmu. Vznik ochorenia môže vyvolať kombinácia mnohých faktorov. Svoju úlohu zohráva genetika, vírusové infekcie, či vek a pohlavie.

Skleróza multiplex postihuje ľudí v mladom a produktívnom veku.

Na Slovensku máme vyše 2000 pacientov s týmto ochorením. V krajinách Európskej únie evidujeme vyše 300 000 pacientov s ochorením. Ročne sa diagnostikujú tisíce nových prípadov. Napriek tomu, že sa prognóza pacientov vďaka lepšej diagnostike a liečbe zlepšuje, ľudí na vozíku stále pribúda.. Ochorenie sa objavuje v mladom a produktívnom veku. Najčastejšie medzi 20. a 40. rokom života. Výskyt u detí je zriedkavý a u seniorov len výnimočný. Tým, že postihuje ľudí v mladom a produktívnom veku, veľmi zasahuje do života a budúcnosti týchto ľudí. Mení sa kvalita a perspektíva ich života.

Ochorenie má svoje typické neurologické príznaky.

Nástup ochorenia je niekedy pomalý a nenápadný. Môže uniknúť pozornosti pacienta, rodiny i lekárov. Diagnostika býva niekedy pomerne náročná. Čas medzi vznikom prvých príznakov a diagnostikovaním ochorenia môže byť niekoľko mesiacov až rokov. Najčastejším príznakom sú problémy s rovnováhou a koordináciou pohybu. Časté sú poruchy citlivosti, predovšetkým dolných končatín, dvojité videnie, celková slabosť a únava. Niekedy i závrate a poruchy artikulácie. Postihnutá môže byť i jemná motorika. V pokročilých štádiách ochorenia môže dochádzať k úplnej strate pohyblivosti dolných končatín a k inkontinencii.

Diagnostika ochorenia.

Rýchla a pohotová diagnostika zlepšuje prognózu pacienta. Skleróza multiplex je ochorenie, na ktoré treba myslieť. V prípade vzniku neurologických príznakov treba navštíviť lekára. Neodkladať návštevu lekára, ani nebagatelizovať vzniknuté ťažkosti. Pokiaľ je ochorenie rýchlo diagnostikované a liečené, zlepšuje to nielen prognózu, ale i kvalitu a dĺžku života. Diagnostika ochorenia patrí do rúk neurológa. Neurológ v prípade potreby využíva pri diagnostike vyšetrenia ako je magnetická rezonancia, či lumbálna punkcia.

Liečba ochorenia zlepšuje život i prognózu pacienta.

Liečba ochorenia vykazuje dobré a povzbudivé výsledky. Hoci kauzálnu liečbu doteraz nemáme. Neurológovia popisujú niekoľko typov ochorenia. Najčastejšie je to relaps-remitujúca forma. Potom je to primárne progresívna forma a nakoniec i sekundárne progresívna forma. Podľa toho stanovujú i typ a spôsob liečby. Základom je takzvaná imunomodulačná liečba. Táto liečba nedokáže ochorenie úplne vyliečiť, no zlepšuje kvalitu, priebeh a prognózu ochorenia. Táto liečba sa stále vyvíja a zdokonaľuje. Na liečbu ochorenia sa využíva i interferón. Liečba je individuálna a prognóza individuálne ťažko predvídateľná. Presný algoritmus neexistuje. Je veľa pozitívnych príkladov. No sú i prípady s veľmi rýchlym a negatívnym priebehom. Základom pozitívnych výsledkov je diagnostika a liečba. Liečba si vyžaduje trpezlivosť a spoluprácu. Nie je to ľahká úloha. Ochorenie je náročné pre pacienta po fyzickej i duševnej stránke.

Strom Zdravia 2