Lymská borelióza

Lymská borelióza je nebezpečné infekčné ochorenie.

Postihuje ľudí i zvieratá. Lymská borelióza je asi najčastejšie infekčné ochorenie prenášané z o zvierat na ľudí. Toto infekčné ochorenie je spôsobené infekčným agensom, ktorý sa nazýva Borrelia burgdorferi. Bola identifikovaná až v roku 1982. Lymská borelióza je ochorenie, ktoré sa vyskytuje v našom zemepisnom pásme, vyskytuje sa tak i na Slovensku.

Lymskú boreliózu prenášajú článkonožce, najčastejšie kliešte.

Sú to kliešte z čeľade Ixodidae. Tieto kliešte sa nachádzajú v ich endemickej oblasti. Ochorenie môžu prenášať rôzne vývojové štádiá kliešťa, nielen dospelé jedince. Prenášajú ho i larvy a nymfy týchto kliešťov. Spirochéty sa dostávajú z infikovaných kliešťov po ich prisatí na pokožku človeka. K ich uvoľneniu do ľudského organizmu dochádza po 24-48 hodinách.

Kde sa môžeme stretnúť s infikovaným kliešťom ?

V lesoch, v záhradách, v parkoch i na trávnatých plochách. Kliešte žijú väčšinou v tráve. Vyskytujú sa v období od marca až do novembra. Maximum je v neskorých jarných a letných mesiacoch. Rezervoárom lymskej boreliózy sú i myši a malé hlodavce, žijúce v okolí ľudí. Zdrojom tejto infekcie môžu byť i psy a mačky. Väčšina prípadov u zvierat prebieha úplne asymptomaticky, čo sťažuje odhalenie možného zdroja infekcie.

Lymská borelióza má pestré klinické príznaky.

Má rôznu inkubačnú dobu i rôzne klinické prejavy. Prebieha v troch štádiách. Prvé, alebo skoré štádium je charakterizovanú celkovou únavou, bolesťami svalov a kĺbov. Ochorenie často pripomína chrípku. K celkovým príznakom sa pridáva vznik typického kožného nálezu, takzvaného marginálneho erytému, s typickým centrálnym vyblednutím. Tento kožný nález sa vyskytuje až v 70 % ochorení. Ložisko sa môže rozrásť do pomerne veľkých rozmerov. Druhé štádium okrem kožného nálezu je typické postihnutím nervového systému a postihnutím srdca. Tretie štádium, to je neskoré štádium je charakterizované zápalmi kostí a kĺbov, deštrukciou kostí a rozsiahlymi kožnými zmenami. Neskoré štádium vzniká hlavne u neliečených, alebo oslabených pacientov.

Diagnostika lymskej boreliózy je labolatórna.

Využívajú sa viaceré sérologické metódy, predovšetkým ELISA a Western blot. Sérologická pozitivita spolu s klinickými príznakmi je pomerne spoľahlivý dôkaz prítomnosti tohto infekčného ochorenia.

Skorá a účinná liečba je predpokladom úspechu.

Zahájenie liečby v prvom štádiu je predpokladom pozitívneho vývoja a definitívneho vyliečenia. Lymská borelióza sa lieči antibiotikami. V dostatočnej a účinnej dávke a dostatočne dlhý čas. Významnú úlohu zohráva i prevencia. Správne oblečenie, používanie repelentov a kontrola vlastného tela po návrate z lesa a prírody. Včasné odhalenie prisatého kliešťa je vždy prospešné.

Strom Zdravia 2