Rakovina pankreasu

Rakovina pankreasu je onkologické ochorenie so zlou prognózou.

Výskyt rakoviny pankreasu žiaľ, neustále rastie. Slovensku patria v tejto negatívnej štatistike popredné miesta. Z hľadiska výskytu i úmrtnosti. Ročne zomrie u nás na túto diagnózu 700-800 pacientov. Žiaľ, patrí medzi onkologické ochorenia s najnižšou úspešnosťou diagnostiky i liečby. Rakovina pankreasu býva vo svojich začiatkoch ťažko zistiteľná. Pacient prichádza väčšinou až v dobe, keď sa už objavujú klinické príznaky. V počiatočných fázach ochorenia nemá pacient žiadne významnejšie klinické prejavy, ktoré by signalizovali prítomnosť ochorenia. V tom spočíva zradnosť a zákernosť tohto ochorenia.

Pacient prichádza k lekárovi často až vo chvíli, keď sa objavujú klinické príznaky.

Väčšinou bolesti brucha, celková slabosť, strata hmotnosti, nevoľnosť, dyspepsia, či svrbenie. Medzi rizikové faktory ochorenia patrí fajčenie, obezita, či konzumácia mäsa a potravín s vysokým obsahom tukov. Svoju dôležitú úlohu zohráva i genetika. Zvýšení riziko predstavuje i cukrovka, cirhóza pečene a chronický zápal pankreasu. Ochorenie postihuje najčastejšie ľudí nad 50 rokov, vrchol výskytu je medzi 60-70 rokom života.

Diagnostika rakoviny pankreasu.

Ako i pri iných ochoreniach, rýchla a presná diagnostika je základným predpokladom úspešnej a efektívnej liečby. Základom diagnostiky je ultrazvukové vyšetrenie brucha, doplnené o CT vyšetrenie, magnetickú rezonanciu, prípadne emisnú tomografiu. Samozrejme, definitívne potvrdenie rakoviny pankreasu nám prinesie až histologické vyšetrenie jeho vzorky. Žiaľ, v prípade rakoviny pankreasu prichádza väčšina pacientov neskoro. Prichádza vo fáze, keď je už v pokročilom štádiu. Podľa štatistických údajov len 10 % pacientov prichádza v čase, kedy je možné aplikovať operačnú liečbu. Veľká časť pacientov prichádza v štádiu, keď rakovina už prerastá na okolité orgány a veľká časť prichádza v čase, keď už sú prítomné metastázy.Tento fakt veľmi determinuje priebeh i úspešnosť liečby.

Liečba a prognóza ochorenia.

Okrem operovateľných foriem ochorenia prichádza u každého pacienta onkologická liečba. Chemoterapia, rádioterapia i podporná liečba. Bohužiaľ výsledky liečby i celková prognóza pacientov nie sú dobré. Rakovina pankreasu rýchlo rastie, prerastá na okolie a rýchlo metastázuje. Napriek onkologickej liečbe a jej pokrokom zostáva rakovina pankreasu nebezpečným ochorením so zlou prognózou pre pacienta. Pacienti vyžadujú nielen onkologickú liečbu, ale tiež potrebnú psychosociálnu podporu a následne i paliatívnu starostlivosť. Situácia na Slovensku nie je dobrá. Neustále pribúdajú noví pacienti. Liečba je náročná. Pre lekárov, pacientov, ale aj pre ich príbuzných.

Strom Zdravia 2