Anémia z nedostatku železa

Najčastejšia forma anémie.

Predstavuje až 80 percent zo všetkých anémií. Anémia znamená po slovensky chudokrvnosť. Anémia je pomerne častá diagnóza. Niekedy sa nájde len pri bežnej preventívnej prehliadke. Inokedy býva jej výskyt spojený s klinickými prejavmi. S ľahšími a nenápadnými, alebo s ťažšími a komplikovanejšími. Toto ochorenie si vyžaduje presnú diagnostiku. Diagnostika si vyžaduje systematický a komplexný prístup. Novozistená anémia môže byť v niektorých prípadoch vedľajším príznakom vážneho ochorenia.

Anémia z nedostatku železa sa odborne nazýva sideropenická anémia.

Sideropenická anémia je definovaná celkovým nedostatkom železa v organizme, ktorý sa prejavuje zníženou hladinou železa v krvi a prakticky nulovou hladinou železa v orgánových zásobách. Tento druh anémie vzniká najčastejšia pri chronických stratách krvi. Chronické straty krvi, nedostatok železa v potrave, alebo jeho komplikované vstrebávanie v črevách vedie k postupnému vzniku a rozvoju sideropenickej anémie. Straty krvi a železa najčastejšie vznikajú pri okultnom krvácaní z hrubého čreva, alebo z urogenitálneho traktu. Straty vznikajú i počas menštruácie.

Sideropenická anémia sa prejavuje klinickými príznakmi.

Všeobecné príznaky anémie sú celková slabosť, únava, intolerancia námahy, závraty a nízka výkonnosť. V horších prípadoch i dýchavica, zrýchlená frekvencia srdca, či sklon ku kolapsom. Pri sideropenickej anémii nájdeme i niektoré špecifické príznaky. Pálenie jazyka, zvýšená lámavosť nechtov, či vypadávanie vlasov. Závažnosť klinických príznakov je úmerná stupňu anémie, rýchlosti jej vzniku a prítomnosti iných pridružených ochorení. Tieto parametre určujú celkový klinický stav pacienta. Svoju dôležitú úlohu tu zohráva i vek a celkový zdravotný stav.

Sideropenická anémia vzniká často pomaly a klinicky nenápadne.

Pokiaľ nedosiahne kritické hodnoty, často nemáva vážnejšie klinické príznaky. Pokiaľ sa vyvíja pomaly a postupne, tak organizmus zapája svoje kompenzačné mechanizmy a tým pomerne eliminuje klinické ťažkosti a prejavy. Organizmus má čas sa adaptovať na vznikajúcu anémiu. Až keď stupeň anémie dosiahne kritické hladiny, zrazu sa začnú prejavovať patologické príznaky. Skúsený lekár by mal vždy mať na mysli možnú prítomnosť anémie. Venovať jej diagnostike potrebnú pozornosť.

Diagnostika sideropenickej anémie je pomerne rýchla a jednoduchá.

Jednoduchý odber krvi nám ukáže prítomnosť anémie. Zložitejšou otázkou zostáva zistenie konkrétnej príčiny. To si vyžaduje často realizovať ďalšie doplňujúce vyšetrenia a opakované kontroly. Základnou úlohou je identifikovať zdroj možného krvácania. Paralelne s liečbou anémie je potrebné riešiť i príčinu jej vzniku. Liečba si vyžaduje okrem substitučnej liečby železom, alebo v ťažšom prípade i aplikáciou transfúzií i nevyhnutnú hematologickú, gynekologickú, alebo i chirurgickú liečbu.

Strom Zdravia 2