Ako liečiť metabolický syndróm

Nie je dostupný žiadny univerzálny liek !

Liečba spočíva v riešení jednotlivých prejavov metabolického syndrómu. Teda liečba vysokého krvného tlaku, liečba cukrovky, liečby vysokých hladín tukov, liečba nadváhy a obezity. Cieľom liečby je dosiahnutie normálnych hodnôt krvného tlaku a stabilizácia hladiny cukru i tukov v krvi na požadovanej úrovni. Cieľom je zníženie telesnej hmotnosti a zmenšenie obvodu pása.

Liečebné opatrenia sú potrebné a nevyhnutné.

Metabolický syndróm predstavuje významný rizikový faktor a je príčinou závažných zdravotných komplikácií. Prísne dodržiavanie liečby a efektívna a dôsledná spolupráca s lekárom je nevyhnutná. S lekárom treba konzultovať každú zmenu liečby a zmenu zdravotného stavu.

Liečba metabolického syndrómu je dlhodobá a systematická.

Celoživotná úloha. Máme ju vo vlastných rukách. My sami ju realizujeme, my sme sebe kontrolórom. Žiadny lekár nemôže nahradiť našu zodpovednosť. Naša budúcnosť je v našich rukách. Úspešná a dlhodobá sanácia metabolického syndrómu a jeho parametrov je predpokladom pre udržanie zdravia a prevenciou pred vznikom nepríjemných zdravotných komplikácií.

Strom Zdravia 2