Ako sa prejavuje senná nádcha

Senná nádcha je najčastejšia forma alergie.

Odborne sa nazýva polinóza. Alergia vzniká ako nadmerná a neprimeraná reakcia organizmu na niektorú látku, s ktorou príde pacient do kontaktu. V prípade sennej nádchy sú to pele. Pele rastlín a stromov, ktoré kvitnú v určitom ročnom období a sú roznášané vetrom.

Bezprostrednou príčinou sennej nádchy je pôsobenie peľov.

Niekedy sa polinóze zvykne hovoriť i peľová alergia. Kvitnutie stromov a rastlín má svoj prirodzený sezónny charakter. Tomu zodpovedá i výskyt sennej nádchy. Prebieha vo väčšine prípadov sezónne. Teda v tom ročnom období, keď sú pele v ovzduší. Pele môžu byť roznášané na veľmi veľké vzdialenosti. Zdroj alergénov sa nemusí nachádzať v blízkej, alebo bezprostrednej vzdialenosti. Neplatí to vždy. Niektoré špecifické druhy peľov z niektorých tráv a stromov môžu pôsobiť len v malej vzdialenosti. Niektoré druhy peľov môžu byť roznášané i hmyzom.

Peľová sezóna sa delí na tri obdobia.

Jarné obdobie je charakterizované peľom stromov a drevín. Letné obdobie zase peľom, pochádzajúcim z tráv a jesenné obdobie sú to pele z ambrózie, paliny a niektorých druhov burín.

Priebeh a intenzitu každej peľovej sezóny ovplyvňuje počasie.

Predovšetkým suché a veterné počasie napomáha rýchlemu šíreniu peľov. Naopak, vlhkosť ho spomaľuje. Pele sú malé, prakticky neviditeľné zrnká. Priamou alergizujúcou látkou sú  bielkoviny, ktoré obsahujú peľové zrnká. Kontakt sliznice nosa pacienta s peľovým zrnkom štartuje alergickú kaskádu. Výsledkom je senná nádcha so všetkými svojimi typickými prejavmi.

Senná nádcha má svoje typické, dobre známe prejavy !

Nádcha, kýchanie, podráždenie a opuch nosovej sliznice a svrbenie v hrdle. Pridáva sa opuch a pálenie očí, únava a celkový nepokoj a dyskomfort. Problémom sú stále viac i takzvané skrížené alergie. Predovšetkým s potravinami. Mnohí pacienti so sennou látkou môžu často zažiť neočakávanú alergickú reakciu na niektorý z druhov potravín, predovšetkým na zeleninu, ovocie, či orechy.

Najčastejšími zdrojmi peľovej alergie v našom prostredí sú topoľ,lieska, palina, ambrózia, zlatobyľ a breza.

Senná nádcha môže mať rôzny priebeh a intenzitu. Rozdiely sú sezónne i individuálne. Niektoré sezónny prebehnú ľahšie, iné sú problémové. Intenzita môže kolísať od ľahkých subklinických priebehov až po nepríjemné, dlhodobé a na liečbu rezistentné formy. Tie si vyžadujú systematickú a cielenú liečbu. Alergik by mal dodržiavať predpísanú životosprávu a dbať na prevenciu.

Strom Zdravia 2