Andropauza a zdravie muža

Muž v päťdesiatke prechádza zložitým obdobím.

Vyžaduje komplexný pohľad. Andropauza je obdobie, kedy sa mení život muža. Netreba to chápať len ako izolované zníženie hladiny testosterónu a z toho vyplývajúce zmeny. S obdobím andropauzy sa prekrýva i začiatok mnohých iných zdravotných problémov. U muža sa objavujú často príznaky srdcovocievnych a metabolických ochorení. Vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, rastie výskyt cukrovky II. typu. Objavujú sa urologické ťažkosti, stúpa výskyt onkologických ochorení.

Významnými zmenami prechádza psychika muža.

Očakávajú sa vysoké pracovné výkony. Obava zo straty zamestnania sa zvyšuje, uplatnenie na trhu práce sa zhoršuje. Muž je pod tlakom. Tlak zo strany okolia, zhoršujúce sa zdravie, starnutie a hormonálne zmeny. To robí muža zraniteľným. Prenáša sa to do partnerských a intímnych vzťahov. Prichádzajú prvé zlyhania, znižuje sa libido a potencia. Muž je konfrontovaný s novou skutočnosťou.

Odborníci často poukazujú na takzvaný syndróm unikajúceho vlaku.

Prejavuje sa snahou mužov ukázať sebe i okoliu, že nič nestratili zo svojich schopností a výkonnosti. Prevažuje potreba dokázať, že sú stáli chlapi, že sú frajeri, ktorí na to stále majú a všetko zvládnu… Stáva sa, že muž okolo päťdesiatky si hľadá oveľa mladšiu partnerku. Tento vzťah mu slúži ako istá výkladná skriňa. Na verejnosti sa ukazuje s novou mladou partnerkou, tak ako s novým autom.

Skúsme si zhrnúť najčastejšie problémy v andropauze :

1. Sexuálne problémy

Erektilná dysfunkcia, strata libida, zvyšuje sa prah vzrušivosti, zhoršenie partnerských  vzťahov.

2. Celkové problémy

Zvýšená únavnosť, strata fyzickej a psychickej výkonnosti, podráždenosť, náladovosť, depresívne stavy, pocity smútku a prázdna. Zhoršenie vzťahov v rodine i na pracovisku ,poruchy adaptácie, zhoršená schopnosť komunikácie.

3. Metabolické problémy

Rednutie kostí s rizikom vzniku zlomenín i po malých úrazoch, zhoršenie hybnosti a svalovej sily, zvyšovanie telesnej hmotnosti, pribúdanie tukového tkaniva.

Organizmus muža prechádza v tomto období pomerne hlbokými zmenami.

Mnohé z nich si vyžadujú odbornú lekársku pomoc. Dnes sú k dispozícii rýchle a spoľahlivé  diagnostické prostriedky. K dispozícii sú kvalitné a účinné lieky. To môže pomôcť mužovi prekonať toto obdobie. Bez výrazných problémov a strát. Muž má pred sebou ešte dlhé a plodné obdobie. Má pred sebou ďalšiu perspektívu. Andropauza je prirodzený fyziologický proces u muža.

Strom Zdravia 2