Starnutie je romantika

Pozerajme na starobu s optimizmom !

Nebojme sa starnutia. V našej kultúre je staroba vnímaná v zlých a pesimistických farbách. Staroba sa berie ako smutné obdobie. Neatraktívna etapa ľudského života. Poďme trochu polemizovať. Staroba je normálny, prirodzený a zákonitý proces. Nikomu sa nevyhne. V tom je úplná spravodlivosť. Nerozhoduje výška majetku, ani spoločenské postavenie. Roky pribúdajú každému rovnako. A predsa sú tu rozdiely. Mnohí ľudia pociťujú strach až úzkosť pre pri pomyslení na starobu. Iní ju prijímajú s pokojom a eleganciou. Staroba býva často spájaná s chorobami a podlomeným zdravím. Staroba neznamená vždy chorobu a utrpenie. V literatúre  som sa dočítal o takzvanom bode starnutia.

Bod starnutia sú osobné biologické hodiny.

Sú nastavené tak, že každý má nastavený svoj vlastný individuálny bod starnutia. To je vek, kedy si vo svojej mysli naprogramuje ako začiatok svojho starnutia. Niekto na 80 rokov, niekto na 62 rokov. Je to individuálne. Sú ľudia, ktorí majú nastavení svoj bod starnutia skoro a tak sa cítia byť v starobe ešte pre šesťdesiatkou. Považujú sa za starých. Prijali starobu ako svoju realitu. Skoro rezignovali. Iní sa nastavili na osemdesiatku a je to vidieť. Cítia sa byť dlho mladí a vitálni. Majú pred sebou ciele. Majú náplň života. Nechýba im radosť zo života a optimizmus. Čo toho vyplýva ?

Každý má svoj vlastný moment, kedy začne starnúť.

Má ho vo svojich rukách. Lepšie povedané, vo svojej hlave. Sám rozhoduje. Máme v rukách rozhodnutie, ako budeme žiť. Staroba nie je trest, ani tragédia. Naopak. Môže to byť obdobie pokoja a napĺňania svojich túžob a ideálov. Čas povinností je preč. Konečne môžme robiť, čo naozaj chceme. Sme konečne pánmi svojho času. Nejde už ani o peniaze, ani o prestíž. Ide len o kvalitu života a vnútornú spokojnosť.

Staroba môže znamenať pokojný, činorodý a harmonický život.

S pôvabom a optimizmom. Každý má svoju starobu vo svojich rukách. Nič nie je stratené ! Je to jeho výber. Jeho zodpovednosť. Pozerajte dopredu s optimizmom. Kujte plány a robte si radosť. Hoci maličkosťami. Úplne to stačí. Život je mozaika zložená z maličkostí. Staroba je to pravé a nefalšované obdobie na skutočnú romantiku.

Strom Zdravia 2