Zlý sen staroby

Staroba má svoje zvláštnosti a špecifiká.

V starobe sa objavujú choroby, ktoré môžu nepríjemne poznačiť toto životné obdobie. Choroby, ktoré sú pre starobu typické, v iných vekových kategóriách sa nevyskytujú.

Počuli ste o Diogenovom syndróme ?

Synonymom je senilné zrútenie, alebo senilný syndróm zanedbania. Tento chorobný stav je charakterizovaný extrémnym sebazanedbávaním, zanedbanou domácnosťou, izoláciou a nekontrolovateľným hromadením odpadkov. Tento syndróm postihuje ľudí medzi 60 až 90 rokom života.

Postihuje predovšetkým osamelých ľudí.

Postihuje ľudí žijúcich bez rodiny a životných partnerov. Ľudí slobodných, opustených, alebo vdovcov. Postihuje často ľudí trpiacich sprievodnou demenciou, alebo ľudí s predošlou psychiatrickou anamnézou. Odborníci delia ľudí postihnutých touto chorobou na dve skupiny. Prvá skupinu sú ľudia, ktorí netrpia žiadnou inou psychiatrickou poruchou. Druhá skupina sú tí, ktorí majú sprievodné psychiatrické ochorenie. Predovšetkým demenciu, ale i poruchy osobnosti. Časté sú rôzne formy závislostí. Ďalej obsedanto-kompulzívne poruchy, rôzne formy schizofrénie, alebo depresia. Stretnutie s takým človekom nie je príjemným zážitkom. Rozhodne nie je výhrou pre tých, ktorí s ním žijú v blízkom susedstve. Telesný zápach, zanedbaná hygiena, hromadenie odpadkov a infekčné ochorenia. To sú sprievodné javy človeka, trpiaceho Diogenovým syndrómom.

Títo pacienti sú väčšinou ťažko komunikatívni a nespolupracujúci.

Majú značnú averziu k okoliu a iným ľuďom. Odmietajú lekársku starostlivosť. Sociálne intervencie sú komplikované a negované. Celkový stav pacientov býva väčšinou zlý, rýchlo sa zhoršuje a komplikuje. Pridružujú sa rýchlo telesné ochorenia, ktoré bývajú príčinou ich predčasného úmrtia. Pre nás ostatných je dôležité poznať podstatu tohto ochorenia. Je to ochorenie, ako každé iné. Ochorenie závažné a v podstate nevyliečiteľné. Môže sa stať, že sa vo svojom okolí stretneme s podobným prípadom.

Jediné čo im môžeme dať, je istá miera pochopenia a tolerancie.

Títo ľudia nie sú duševne schopní objektívne hodnotiť svoj stav. Ani svoje nezmyselné chovanie. Nedokážu ho rozumne korigovať. Nezaslúžia si odsúdenie.

Strom Zdravia 2