Alzheimerova choroba

V prípade Alzheimerovej choroby hovoríme o veľmi závažnom zdravotníckom probléme.

Hovoríme o závažnom a nevyliečiteľnom ochorení, ktoré postihuje ľudí v staršom veku. Ochorenie, ktorého výskyt neustále rastie. Je to choroba, ktorá postihuje predovšetkým vyspelé krajiny.

Primárne ide o poškodenie mozgu, ktoré má za následok oslabenie až stratu mozgových funkcií.

Ide o nevyliečiteľné ochorenie. Včasná diagnostika a liečba dokážu spomaliť vývoj ochorenia a udržať kvalitu života čo najdlhšie na prijateľnej úrovni. Je to ochorenie, ktoré výrazne zasahuje do života celej rodiny a blízkych ľudí. Alzheimerova choroba vyžaduje v pokročilých štádiách prakticky 24 hodinovú starostlivosť. Problémom stále zostáva neskorá diagnostika ochorenia. Mnohí pacienti sa dostávajú k odborníkovi až vo vyššom štádiu ochorenia, kedy je liečba málo účinná až neúčinná. Rýchla diagnostika Alzheimerovej choroby môže postihnutému predĺžiť a skvalitniť ďalší priebeh života. Správna diagnostika umožní začať liečbu a tým zlepšiť celkovú prognózu ochorenia. Treba otvorene povedať, že Alzeimerova choroba je výrazne poddiagnostikovaná a jej reálny výskyt môže vysoko prevažovať oficiálne štatistiky.

Základným prejavom Alzhiemerovej choroby je demencia.

Alzeimerova choroba je progresívne degeneratívne poškodenie mozgu, ktoré sa prejavuje stratou mozgových funkcií, pamäte a myslenia v takej miere, že je ovplyvnený každodenný bežný život človeka. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou vzniku demencie. Demencie môžu mať i iné príčiny a pôvod. Štatistiky však ukazujú, že až 60% všetkých demencií je spôsobené Alzheimerovou chorobou.

Demencia je stav, kedy dochádza k strate pamäti a rozumových funkcií.

Príčinu ochorenia nepoznáme. Na jeho rýchlom šírení vo vyspelých krajinách sa podpisuje spôsob života a dedičnosť. Podstatou ochorenia je postupný zánik mozgových buniek a atrofia mozgovej kôry.

Alzheimerova choroba postihuje najčastejšie ľudí nad 65 rokov.

Postihuje až 10 % ľudí nad 65 rokov. Vo veku nad 80 rokov dokonca viac ako 30 % populácie. Počet sa každých 5 rokov po dosiahnutí 65 roku života zdvojnásobuje. Celosvetový odhad počtu ľudí trpiacich na Alzheimerovu chorobu je medzi 20 až 30 miliónmi. Na Slovensku sa tento počet odhaduje na 50 až 60 tisíc. Vysoké alarmujúce číslo. Podotýkame, že len časť pacientov je v skutočnosti liečená. Reálny výskyt tohto ochorenia môže byť podstatne vyšší.

Existuje i včasný typ Alzheimerovej choroby, ktorá sa môže vyskytovať už po 50 roku života.

Ťažisko zostáva vo vekovej kategórii nad 65 rokov, teda v kategórii seniorov. Choroba začína nenápadne a často pomaly. Rozpoznať v začiatočných štádiách prejavy normálneho starnutia od prejavov ochorenia nie je ľahké. Často ani pre lekárov. V prvom období sú zachované mozgové funkcie, človek využíva takzvanú mozgovú rezervu. Postupom času, hovoríme o mesiacoch až rokoch, dôjde k vyčerpaniu rezerv a začnú sa objavovať prvé príznaky poškodenia mozgových funkcií. Ide o počiatočné štádium choroby, ktorá sa prejavuje demenciou ľahkého stupňa. Toto štádium trvá zvyčajne 1 až 3 roky. Takzvané stredné štádium, ktoré nasleduje sa prejavuje závažnými poruchami pamäti a stratou rozumových schopností. Posledné štádium sa prejavuje už úplnou stratou pamäti a neschopnosťou prijímať informácie. Postihnutý človek sa stáva úplne nesebestačný, často imobilý a inkontinentný. Odkázaný na pomoc a starostlivosť okolia. Pacienti zomierajú najčastejšie na pridružené ochorenia / zápaly pľúc a močových ciest, infekcie z preležanín, alebo zlyhania srdca a orgánov../. Celý proces trvá 5 až 10 rokov, má výrazne individuálne rozdiely.

Strom Zdravia 2