Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je postrachom starších mužov.

Musíme povedať, že právom. Rakovina prostaty je tretie najčastejšie nádorové ochorenie mužov. Na Slovensku zomiera na toto zákerné ochorenie 500-600 mužov ročne. To je slušné číslo. Smutná štatistika. Nové prípady každoročne pribúdajú. Minimálne tisícka nových prípadov ročne. Čo je horšie, mnohí z nich v pokročilom štádiu ochorenia. Ich šanca sa tým výrazne zhoršuje.

Na prvom mieste je prevencia.

V prípade tohto ochorenia to platí desaťnásobne. Prevencia a zistenie včasných štádií ochorenia môže mnohým mužom zachrániť život. A predsa je prevencia rakoviny prostaty na Slovensku stále na neuspokojivej úrovni. Tisíce mužov sa vyhýbajú, alebo odmietajú preventívne urologické vyšetrenie. K urológovi na preventívne vyšetrenie prichádza len zlomok mužov nad 50 rokov. Výskyt rakoviny prostaty rastie so stúpajúcim vekom.

Veľmi významnú úlohu pri rakovine prostaty zohráva dedičnosť.

V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy sa riziko rakoviny prostaty zvyšuje až štvornásobne. Muži s pozitívnou rodinnou anamnézou predstavujú rizikovú skupinu pacientov. Mali by venovať prevencii zvýšenú pozornosť. Ľahostajnosť a nezáujem môžu vyjsť draho. Rakovina prostaty je zákerné a smrteľné ochorenie.. Znamená predčasnú smrť pre mnohých mužov.

Diagnostika rakoviny prostaty patrí do rúk urológa.

Vyšetrenie nie je komplikované. Skladá sa z fyzikálneho vyšetrenia prostaty a labolatórneho vyšetrenia takzvaného špecifického prostatického antigénu, v skratke PSA. Pokiaľ vyšetrenia ukážu podozrenie na rakovinu prostaty, tak sa vyšetrenie dopĺňa o biopsiu prostaty. Vykonáva sa pod ultrazvukovou kontrolou. Biopsia stanoví diagnózu, stupeň malignity a typ nádoru. Tým určí ďalší terapeutický postup. Prevencia zohráva kľúčovú úlohu a zachraňuje životy.

Klinické prejavy poukazujú na pokročilejšie štádiá ochorenia.

Opakované a časté močenie. Slabý prúd moču a prerušované močenie. Krvácanie do močových ciest, bolesti v podbrušku, úbytok na váhe a celkovú slabosť organizmu. To všetko sú nepriaznivé klinické príznaky. V pokročilých štádiách metastázuje rakovina prostaty do kostí a spôsobuje silné bolesti. Rakovina prostaty vyžaduje často radikálnu chirurgickú a onkologickú liečbu. Čím je nádor v pokročilejšom stave, tým sú výsledky liečby horšie a prognóza menej priaznivá. Význam prevencie je nenahraditeľný. Rakovina prostaty zabíja stovky mužov. Zákerne, neočakávane a nemilosrdne. Musíme vykonať všetky kroky a opatrenia, aby sme tomu dokázali zabrániť. Veď ide o našich otcov, manželov, či bratov.

Strom Zdravia 2