Depresia a zdravie ženy

Menštruácia a menštruačný cyklus je fyziologický a periodický proces v živote ženy.

Popisujú sa rôzne príznaky, ktoré súvisia s menštruačným cyklom. V posledných rokoch sa stále väčšia pozornosť venuje možnosti zhoršenia telesnej pohody a zvýšenia citového napätia v súvislosti s menštruačným cyklom, ktoré sa v anglosaskej literatúre označuje ako PMS.

Ženy považujú za bežné a normálne, ak sa pred menštruáciou objavujú zmeny psychiky i depresívne nálady.

PMS charakterizujú niektoré telesné a duševné príznaky. PMS charakterizujú i poruchy správania, ktoré negatívne zasahujú do bežných vzťahov a bežných situácií. Negatívne zasahujú do normálnych denných aktivít. Veľká väčšina žien má príznaky ako sú kŕče v bruchu, pocit plynatosti, napätie v prsiach a depresívnu náladu deň až dva pred nástupom menštruácie. Pokiaľ tieto ťažkosti dosiahnu vysokú intenzitu, hovoríme už o takzvanej premenštruačnej poruche nálady, v anglosaskej literatúre označovanej ako PPN. Je to nebezpečná porucha, ktorá spôsobuje pravidelné mesačné opakovanie depresie, ktorá je sprevádzaná mnohými sprievodnými príznakmi ako sú bolesti hlavy, či úzkosť. Niekedy až prejavy mánie, či inej psychózy. PMS i PPN súvisia s kolísaním hladiny hormónov, ktoré ovplyvňujú menštruačný cyklus. Diagnostika a liečba PMS a PPN spolu súvisia, veľa žien s premenštruačnými problémami má telesné a duševné ťažkosti, ktoré sa premenštruačnom období zvýrazňujú. Menštruačný cyklus a hormonálne zmeny s ním súvisiace majú významný vplyv na psychiku a duševný stav ženy. Depresia môže byť nepríjemným sprievodným javom súvisiacim s hormonálnymi zmenami a menštruáciou.

Keď hovoríme o zdraví ženy a depresii, tak nemôžeme zabudnúť na neopakovateľné obdobie v živote ženy, pôrod a materstvo.

Výskumy dokázali, že obdobie po pôrode predstavuje zvýšené riziko pre vznik depresie. Ohrozené sú predovšetkým matky, kde bol zaznamenaný rodinný výskyt depresie, alebo inej psychickej poruchy. Ohrozené sú matky vo veľmi nízkom veku a matky, ktoré nemajú dostatočnú podporu okolia a nedostatočné rodinné, sociálne a citové zázemie. Pre mnohé ženy je problémom priznať duševné problémy, ktoré vzniknú po pôrode. Tieto depresívne pocity a nálady vznikajú najčastejšie počas prvých dvoch týždňov po pôrode. Ich príčinou sú pravdepodobne rýchle zmeny hormonálnej rovnováhy. Tieto epizódy sú našťastie väčšinou krátkodobé a nevyžadujú si osobitnú liečbu.

Pokiaľ tento stav dosahuje vyššiu intenzitu a príznaky sa stupňujú, hovoríme o popôrodnej depresii.

Tá sa môže vyskytnúť u 5 až 12 percent dospelých žien. Môže pretrvávať až do dvoch rokov po pôrode. Ťažká dlhotrvajúca depresia spolu s neschopnosťou plniť základné požiadavky a povinnosti, ktoré materstvo prináša môže mať nepriaznivé a trvalé následky pre zdravie matky i dieťaťa. Liečba týchto žien je limitovaná tým, že počas kojenia nie je možné užívať lieky na depresiu. Možnosti liečby sú tým obmedzené. Ostáva profesionálne a systematické psychologické poradenstvo pod taktovkou skúseného psychológa. Depresia po pôrode je nepríjemná komplikácia. Každá nastávajúca matka by pred pôrodom mala byť dôsledne a odborne informovaná o tejto problematike. O rizikových faktoroch i klinických príznakoch.

 

Strom Zdravia 2