Rizikové faktory a prejavy inkontinencie

Vznik a rozvoj inkontinencie ovplyvňujú viaceré rizikové faktory.

Na prvom mieste je to vek. Po 70 roku života postihuje takmer štvrtinu populácie. U ľudí nad 80 rokov, žijúcich v ošetrovateľských zariadeniach je to vyše 60 percent. Na druhom mieste je pohlavie. U žien je výskyt trojnásobne vyšší ako u mužov.

Medzi významné rizikové faktory patrí celkový stav a sociálny status jednotlivca.

Vysoký vek, pridružené ochorenia a nízky sociálny a hygienický štandard predstavujú rizikový terén pre vznik inkontinencie.

Mnohé chronické degeneratívne ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému sú faktormi, ktoré majú za následok únik moču.

Stav po NCMP, M..Parkinson, sclerosis multiplex, M.Alzheimer, senilné depresie sú ochorenia, ktoré sú často sprevádzané sprievodnou inkontinenciou.

Nesmieme zabudnúť na vplyv niektorých liekov.

Napríklad diuretiká, lieky na odvodnenie často používané pri liečbe krvného tlaku a ochoreniach srdca môžu zhoršovať schopnosť udržať močenie pod kontrolou.

Metabolické ochorenia, na prvom mieste cukrovka môžu byť významným rizikovým faktorom.

Výskyt inkontinencie u diabetikov, predovšetkým vo vyššom veku, s pridruženými ochoreniami, alebo ťažko kompenzovaným diabetom je vysoký. Sprevádzaný komplikáciami v zmysle opakovaných a ťažko liečiteľných satelitných infekcií. Diabetická polyneuropatia je chronická komplikácia cukrovky sprevádzaná častým vznikom inkontinencie.

Napokon sú to ochorenia ženských pohlavných orgánov a urogenitálne poruchy.

Napríklad opakované ťažké a komplikované pôrody, operácie maternice, alebo opakované infekcie ženských, alebo močových orgánov. U mužov zväčšenie prostaty.

Hlavne u starších pacientov prevláda výrazná a ťažko kontrolovateľná symptomatológia, výrazné subjektívne ťažkosti a technické problémy.

Prudké a náhle nutkanie na močenie, nekontrolovateľný a náhly odchod moču. Vplyv nového a neznámeho prostredia, zhoršený a sťažený prístup k hygienickým zariadeniam a časté nočné močenie. Nočné močenie býva často u starých ľudí spojené s možným rizikom pádov a úrazov.

Starostlivosť o inkontinentného seniora si vyžaduje komplexný a systematický prístup.

Poznať dôkladne jeho zdravotný stav, zabezpečiť mu potrebné zdravotné pomôcky. Zabezpečiť mu potrebný hygienický štandard, informovať a trpezlivo poučiť  seniora a jeho rodinu o všetkých súvislostiach. Vytvoriť správny režim močenia, zabezpečiť mu optimálny prísun tekutín, objektívne posúdiť telesné a duševné schopnosti  seniora . Posúdiť objektívne technické podmienky prostredia, v ktorom senior žije. Zabezpečiť bezproblémový a bezbariérový prístup k na toaletu a do kúpeľne. Zvážiť racionálne užívanie diuretík a  liekov na spanie, ktoré môžu ovplyvniť pozornosť a vigilitu seniora. Kontrolovať konzumáciu nápojov, ktoré majú za následok nadmerné močenie ako káva a alkoholické nápoje.

Zabezpečiť pravidelné používanie a výmenu zdravotných pomôcok a zabezpečiť odbornú ošetrovateľskú starostlivosť.

Strom Zdravia 2