Ako riešiť poruchu erekcie

Diagnostika je pomerne jednoduchá.

Začína rozhovorom a objektívnym vyšetrením pacienta. Erektilnú dysfunkciu môže spôsobiť viac faktorov, často pôsobia i súčasne. Stále platí, že väčšina z nich má organický pôvod. V menšej časti je spôsobená čisto psychickými dôvodmi.

Ak hovoríme o organickom pôvode, máme na mysli niektoré chronické ochorenia.

Poruchy erekcie sa veľmi často objavujú u mužov ktorí sa liečia na cukrovku. Mužov, ktorí majú problémy s vysokým krvným tlakom a mužov s aterosklerózou. Tiež chronické neurologické ochorenia a ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, teda endokrinologické ochorenia. Výrazný vplyv ne erekciu má fajčenie, alkohol, stres, chronická únava a niektoré lieky.

Erektilná dysfunkcia nie je len izolovaným ochorením.

Je súčasťou a príznakom mnohých chronických chorôb. Práve erektilná dysfunkcia môže byť prvým príznakom cukrovky, alebo srdcovocievneho ochorenia. Erektilná dysfunkcia môže byť indikátorom, ktorý signalizuje zhoršovanie niektorého z ochorení. Lekár by nemal brať vznik erektilnej dysfunkcie na ľahkú váhu. Mal by vykonať všetky potrebné vyšetrenia na zistenie prípadnej organickej príčiny. Lekári by sa mali i pri preventívnych prehliadkach zamerať na diagnostiku porúch erekcie. Ich včasná diagnostika môže odhaliť iné závažné ochorenia a pomôže pacientovi začať ich liečbu.

Prelom v liečbe porúch erekcie priniesol vývoj tabletkových foriem liečby.

Zavedenie prvého lieku na trh v r.1998 znamenalo skutočnú revolúciu v pozitívnom zmysle slova. Liek sildenafil začal byť používaný v bežnej klinickej praxi s výbornými výsledkami. Postupne prišli na trh ďalšie nové lieky, tadelafil a vardenafil. Dnes máme teda na výber viacero spoľahlivých a bezpečných liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie. Ich nevýhodou bola dlho pomerne vysoká cena týchto liekov. Lieky neboli z finančných dôvodov úplne dostupné pre všetkých pacientov. Situácia sa postupne zmenila k lepšiemu. Príchodom generík na trh sa ich cena podstatne znížila, čo vytvára predpoklad, aby sa liečba reálne dostala k čo najväčšiemu počtu pacientov.

Muži od tejto liečby očakávajú návrat do plnohodnotného sexuálneho a partnerského života.

Bez ohľadu na vek i pridružené ochorenia. Dôležitou súčasťou liečby je aj dôsledná liečba základného ochorenia / cukrovka, vysoký krvný tlak../ ! Niektoré lieky, ktoré sa užívajú pri liečbe ochorení srdca sú kontraindikáciou, teda sa nesmú užívať spolu s liekmi na erektilnú dysfunkciu.

Preto je veľmi dôležité, aby liečbu pacienta vždy riadil lekár.

Svojvoľné užívanie týchto liekov nie je bezpečné. Preto je potrebné sa vyhýbať pokútnemu nákupu týchto liekov prostredníctvom inzerátov, alebo internetu. Na voľnom trhu sa vyskytuje množstvo falzifikátov. Za ich účinnosť a bezpečnosť nikto nezodpovedá. Užívajte len liečbu, ktorú vám predpíše váš lekár, ktorý dobre pozná váš zdravotný stav. Tieto lieky sú stále viazané na lekársky predpis. Lieky na erektilnú dysfunkciu vyberajte v lekárňach, kde pracujú odborníci.

Bezpečnosť a kvalita liekov je potvrdená mnohými vedeckými štúdiami.

Ich účinnosť je vysoká. Výrazne zlepšujú erekčné schopnosti a prinášajú novú kvalitu do života. Príchodom liekov na trh sa výrazne zvýšil počet mužov, ktorí sú úspešne liečení. Zostávajú stále značné rezervy. Je stále veľa mužov, ktorí trpia a neliečia sa.

Strom Zdravia 2