Ako riešiť poruchu erekcie

Diagnostika je pomerne jednoduchá.

Začína rozhovorom a objektívnym vyšetrením pacienta. Erektilnú dysfunkciu môže spôsobiť viac faktorov, často pôsobia i súčasne. Stále platí, že väčšina z nich má organický pôvod. V menšej časti je spôsobená čisto psychickými dôvodmi.

Ak hovoríme o organickom pôvode, máme na mysli niektoré chronické ochorenia.

Poruchy erekcie sa veľmi často objavujú u mužov ktorí sa liečia na cukrovku. Mužov, ktorí majú problémy s vysokým krvným tlakom a u mužov s aterosklerózou. Potom chronické neurologické ochorenia a tiež ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, teda endokrinologické ochorenia. Výrazný vplyv ne erekciu má fajčenie, alkohol, stres, chronická únava a niektoré lieky.

Erektilná dysfunkcia nie je len izolovaným ochorením.

Je súčasťou a príznakom mnohých chronických chorôb. Práve erektilná dysfunkcia môže byť prvým príznakom cukrovky, alebo srdcovocievneho ochorenia. Erektilná dysfunkcia môže byť indikátorom, ktorý signalizuje zhoršovanie niektorého z ochorení. Lekár by nemal brať vznik erektilnej dysfunkcie na ľahkú váhu. Mal by vykonať všetky potrebné vyšetrenia na zistenie prípadnej organickej príčiny. Lekári by sa mali i pri preventívnych prehliadkach zamerať na diagnostiku porúch erekcie. Ich včasná diagnostika môže odhaliť iné závažné ochorenia a pomôže pacientovi začať ich liečbu.

Prelom v liečbe porúch erekcie priniesol vývoj tabletkových foriem liečby.

Zavedenie prvého lieku na trh v r.1998 znamenalo skutočnú revolúciu v pozitívnom zmysle slova. Liek sildenafil začal byť používaný v bežnej klinickej praxi s výbornými výsledkami. Postupne prišli na trh ďalšie nové lieky, tadelafil a vardenafil. Dnes máme teda na výber viacero spoľahlivých a bezpečných liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie. Ich nevýhodou bola dlho pomerne vysoká cena týchto liekov. Lieky neboli z finančných dôvodov úplne dostupné pre všetkých pacientov. Situácia sa postupne zmenila k lepšiemu. Príchodom generík na trh sa ich cena podstatne znížila, čo vytvára predpoklad, aby sa liečba reálne dostala k čo najväčšiemu počtu pacientov.

Muži od tejto liečby očakávajú návrat do plnohodnotného sexuálneho a partnerského života.

Bez ohľadu na vek i pridružené ochorenia. Dôležitou súčasťou liečby je aj dôsledná liečba základného ochorenia / cukrovka, vysoký krvný tlak../ ! Niektoré lieky, ktoré sa užívajú pri liečbe ochorení srdca sú kontraindikáciou, teda sa nesmú užívať spolu s liekmi na erektilnú dysfunkciu.

Preto je veľmi dôležité, aby liečbu pacienta vždy riadil lekár !

Svojvoľné užívanie týchto liekov nie je bezpečné. Preto je potrebné sa vyhýbať pokútnemu nákupu týchto liekov prostredníctvom inzerátov, alebo internetu. Na voľnom trhu sa vyskytuje množstvo falzifikátov. Za ich účinnosť a bezpečnosť nikto nezodpovedá. Užívajte len liečbu, ktorú vám predpíše váš lekár, ktorý dobre pozná váš zdravotný stav ! Tieto lieky sú stále viazané na lekársky predpis. Lieky na erektilnú dysfunkciu vyberajte v lekárňach, kde pracujú odborníci !

Bezpečnosť a kvalita liekov je potvrdená mnohými vedeckými štúdiami.

Ich účinnosť je vysoká. Výrazne zlepšujú erekčné schopnosti a prinášajú novú kvalitu do života. Príchodom liekov na trh sa výrazne zvýšil počet mužov, ktorí sú úspešne liečení. Zostávajú značné rezervy. Je stále veľa mužov, ktorí trpia a neliečia sa.

Strom Zdravia 2