Poruchy spánku u seniorov

Staroba je obdobie, kedy u seniorov dochádza často k poruchám spánku.

Príčiny sú rôzne. Faktom zostáva, že seniori sú častými a vďačnými konzumentmi liekov na spanie. Lekári by tento fakt určite potvrdili. Mladšia generácia trpí skôr poruchami spojenými s ťažším zaspávaním. Tí starší viac tým, že ich spánok býva kratší, povrchnejší a celkovo menej kvalitný. Následkom býva, že sa stráca pocit sviežosti a výkonnosti. Následkom je pocit únavy, ospalosti a celkového dyskomfortu. Nevyspatý senior je mrzutý a nespokojný. Bez výkonnosti, bez radosti z prebiehajúceho dňa. Počas dňa ho berie na spanie, denné stereotypy sa narušujú.

Denný spánok býva príčinou nočnej nespavosti.

Mnohí seniori mávajú prevrátené biorytmy. Niektorí zámerne, niektorí nevedomky. Spávajú počas dňa. Normálne denné činnosti nahrádzajú spánkom. Svoju negatívnu úlohu môžu zohrávať i niektoré užívané lieky. Problémom bývajú pacienti s rôznymi duševnými poruchami a demenciou. Veľká časť týchto pacientov trpí zároveň i poruchami spánku. Táto skupina seniorov často trpí rôznymi úzkostnými stavmi, nočným nepokojom a poruchami správania. Spolupráca a komunikácia s nimi je často problematická, komplikovaná a z hľadiska liečby a starostlivosti málo efektívna.

Faktory, ktoré ovplyvňujú spánok.

Samozrejme, vonkajšie faktory. Hluk, vonkajšia teplota, teplota v spálni, či klimatizácia. Negatívnu úlohu zohráva i zmena prostredia. Napríklad pobyt v nemocnici, odchod do domova dôchodcov, či sťahovanie k príbuzným. Zmena prostredia býva pre mnohých seniorov veľmi namáhavá a problematická situácia. Môže sa odzrkadliť nielen na spánku, ale i na celkovom zdravotnom stave. Negatívnym faktorom bývajú i konflikty, stresy, úzkosti, či finančné problémy seniora. Na úrovni podvedomia veľmi negatívne vplývajú na celkový duševný stav seniora a samozrejme tým i na kvalitu jeho spánku. Osamelosť, frustrácia, či zlé a komplikované vzťahy v rodine a blízkom okolí predstavujú pre seniora zdroj trvalého napätia a strachu. To všetko negatívne ovplyvňuje spánok seniora.

Mnohé ochorenia môžu tiež negatívne ovplyvňovať spánok seniora.

Na prvom mieste predovšetkým bolesti. Bolesť veľmi negatívne ovplyvňuje nielen spánok, ale i celkový život seniora. Poruchy dýchania, metabolické ochorenia, či poruchy štítnej žľazy. Osobitnou kapitolou sú lieky. Ich množstvo, druh a kombinácie môže negatívne zasiahnuť do spánkových stereotypov. Nespavosť môže byť jedným z následkov farmakoterapie. Senior rieši vo väčšine prípadov situáciu užívaním liekov na spanie, teda hypnotík. Užívanie hypnotík býva u mnohých seniorov postupne nekontrolovateľné. Postupne vzniká rezistenia a úplná závislosť na ich užívaní. Jednoducho povedané, senior bez nich nevie zaspať. Postupne zvyšuje dávky a kruh sa uzatvára. Tieto lieky sa stávajú nevyhnutnosťou.

Poruchy spánku môžu negatívne zasahovať do celkového spoločenského a sociálneho statusu seniora.

Poruchy spánku a ich následky môžu časom narážať na nepochopenie rodiny, okolia, či ošetrujúceho personálu. Denná ospalosť, nočný nepokoj, celkové rozladenie, mrzutosť a nespolupráca môžu seniora postupne viac diskvalifikovať. Hrozia pády, úrazy a zhoršenie zdravotného stavu. Okolie postupne stráca trpezlivosť, empatiu i pochopenie. Výsledkom môže by celkové spoločenské a sociálne adaptačné zlyhanie.

Poruchy spánku môžu výrazne komplikovať život seniora i jeho rodiny.

Riešením je jen pokojný, trpezlivý a empatický prístup. Niekedy je to len odstránenie príčiny, alebo úprava farmakoterapie. Dbať na pravidelnosť spánku, správne denné spánkové stereotypy, aktívna životospráva s potrebným množstvom pohybu. Obmedzenie konzumácie čiernej kávy, alkoholu a správne stravovacie návyky. Jedávať ľahšie jedlá, nejedávať neskoro večer a pred spaním. Vytvoriť vhodné podmienky na pokojný spánok, bez hluku a v primeranej teplote.

Strom Zdravia 2