Seniorské rezidencie

V západnej Európe funguje dlhé desaťročia model seniorského bývania v seniorských rezidenciách.

Seniorské rezidencia sú inšpiráciou a vhodným riešením i pre Slovensko. Systém seniorských rezidencií sa podstatne líši od nášho modelu opatrovateľskej starostlivosti o seniorov. Presťahovanie do seniorskej rezidencie nie je vnímané ako vynútené riešenie. Seniorská rezidencia sa stáva novým domovom. Senior tam ide s pozitívnym pocitom, že tam chce kvalitne prežiť posledné obdobie života.

Seniorské rezidencie sú určené tým ktorí chcú žiť plnohodnotný, aktívny a samostatný život i v seniorskom veku.

Základným motívom a obsahom tohto rozhodnutia je žiť v pohodlnom, kultúrnom, priateľskom a bezpečnom prostredí. Seniori sem prichádzajú v období, keď sú aktívni a sebestační.

Seniorské rezidencie sú až na výnimky súkromné zariadenia, ktoré slúžia na dlhodobý pobyt seniora.

Realizovaný formou chráneného bývania s možnosťou využívania širokého spektra služieb. Podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov. Služby, to znamená ošetrovateľské, zdravotnícke, ale i ostatné komplexné služby. Spoločenské vyžitie, kultúra a duchovný rozvoj.

Seniorské rezidencie znamenajú kvalitné autonómne bytové priestory s kuchyňu, kúpeľňou a príslušenstvom.

To je predpoklad pre samostatný život, ktorý rešpektuje súkromie seniora. Seniori žijú samostatne a využívajú služby podľa svojich individuálnych potrieb. Seniorské rezidencie sú otvorené i klientom vyžadujúcim intenzívnu a individuálnu starostlivosť. V humánnom a priateľkom prostredí, bez výrazných obmedzení. V Západnej Európe fungujú široké siete seniorských rezidencií.

Zariadenia zabezpečujú kapacitu a dostupnosť a garantujú vysokú kvalitu i štandard.

Známe sú seniorské rezidencie spoločnosti Humanocare v Rakúsku, alebo nemecká sieť Kursana.

Finančná stránka života v seniorských rezidenciách je zásadná otázka.

Klienti so obvykle platia pobyt v troch samostatných položkách. Prenájom bytu, štandardné služby a nadštandardná starostlivosť

Bývanie v seniorských rezidenciách nie je lacná záležitosť. Vyžaduje dobré finančné zázemie klienta.

Vo vyspelých štátoch to znamená, myslieť na starobu už v aktívnom veku. Priorita je zodpovedná príprava na starobu, na seniorský vek. Tomu zodpovedá i nakladanie s finančnými prostriedkami a zabezpečenie dostatočného objemu financií na zabezpečenie kvalitného života v seniorskom období.

Seniorské rezidencie sú rozumným a vhodným riešením a cestou ako zabezpečiť naozaj kvalitnú a zodpovedajúcu starostlivosť a komfort pre ľudí v seniorskom veku.

Strom Zdravia 2