Ako sa prejavuje Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba sa prejavuje vznikom demencie, spojenej so stratou pamäti a oslabovaním, až stratou rozumových funkcií. Skúsme to bližšie popísať:

Strata pamäti.

Na začiatku strata krátkodobej pamäti, čiže novopamäti. Postihnutý zabúda, čo sa stalo pred hodinou, pred niekoľkými minútami. Zhoršuje sa tým fungovanie v bežných denných činnostiach v rodine a v práci. Postupne sa pridáva i zhoršovanie staropamäti. Zabúda na priateľov, na udalosti z minulosti. Prestane identifikovať rodinných príslušníkov.

Strata schopností vykonávať bežné činnosti.

Napríklad varenie, upratovanie, kontakt s ľuďmi.

Dezorientácia v čase i priestore.

Problémy s rečou a dorozumievaním.

Zabúdanie slov a tiež pomenovaní a názvov. Nahradzovanie inými výrazmi, čím vznikajú nelogické a nezrozumiteľné vety a vyjadrenia.

Zmeny nálady a správania.

Rýchle striedanie nálad, prejavy agresivity a vzťahovačnosti.

Zmena osobnosti.

Postupne sa menia charakterové a povahové črty. Človek sa mení.

Strata hygienických návykov.

Postihnutý sa prestáva holiť, či umývať. Stráca záujem o svoj vzhľad. Človek, ktorý predtým o to  dbal,  zrazu tomu nevenuje pozornosť.

Predmety na nesprávnom mieste.

Postihnutý odkladá noviny do chladničky, alebo žehličku do skrine.

Postupná strata záujmu a iniciatívy.

Postihnutý je apatický, bez záujmu. Žije vo svojom svete.

 

Prevencia ochorenia

Podstatou je zachovanie psychickej aktivity a duševnej čulosti. A to i v pokročilom a dôchodkovom veku. V praxi to znamená čítanie kníh, lúštenie krížoviek, tréningy pamäti pod dohľadom odborníkov. Jednoducho a v skratke, stále na sebe pracovať. Nepodliehať pocitom nudy, pohodlnosti a nezáujmu. Vytvoriť a udržať si aktívne a vzdelávacie stereotypy. Sú príklady o tom, že i v deväťdesiatke sa dá začať s internetom. Chce to záujem, odhodlanie a trochu odvahy. Internetová gramotnosť otvára široké možnosti vzdelávania a získavania nových poznatkov. Je to ďalší pozitívny stimul k duševnej aktivite. Plus múdra a racionálna životospráva a zdravý životný štýl. Vyvážená strava, dostatok minerálov a vitamínov . Samozrejme, pohyb.

V súčastnosti nie je k dispozícii liek, ktorý by dokázal úplne vyliečiť Alzheimerovu chorobu.

Sú k dispozícii lieky, ktoré vedia účinne ovplyvniť priebeh a dynamiku ochorenia.

Pri každom podozrení je dôležité vyhľadať lekára, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia.

Liečba choroby patrí do rúk gerontopsychiatra, psychiatra, alebo neurológa. Je to výzva pre príbuzných, priateľov, výzva pre okolie. Nevšímavosťou zapríčiníme škody, ktoré sa následne len ťažko naprávajú.

Strom Zdravia 2