Ako sa prejavuje Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba sa prejavuje vznikom demencie, spojenej so stratou pamäti a rozumových funkcií. Skúsme ich bližšie popísať:

Strata pamäti.

Na začiatku strata krátkodobej pamäti, čiže novopamäti. Postihnutý zabúda, čo sa stalo pred hodinou, pred niekoľkými minútami. Zhoršuje sa tým fungovanie v bežných denných činnostiach v rodine a v práci. Postupne sa pridáva i zhoršovanie staropamäti. Zabúda na priateľov, na udalosti z minulosti, prestane identifikovať rodinných príslušníkov.

Strata schopností vykonávať bežné činnosti.

Napríklad varenie, upratovanie, kontakt s ľuďmi.

Dezorientácia v čase i priestore.

Problémy s rečou a dorozumievaním.

Zabúdanie slov, pomenovaní, ich nahradzovanie inými výrazmi, čím vznikajú nelogické a nezrozumiteľné vety a vyjadrenia.

Zmeny nálady a správania.

Rýchle striedanie nálad, prejavy agresivity vzťahovačnosti.

Zmena osobnosti.

Postupne sa menia charakterové a povahové črty. Človek sa mení.

Strata hygienických návykov.

Postihnutý sa prestáva holiť, umývať, stráca záujem o svoj vzhľad a vonkajšok. Človek, ktorý predtým dbal o tieto veci zrazu tomu nevenuje pozornosť.

Predmety na nesprávnom mieste.

Postihnutý odkladá noviny do chladničky, alebo žehličku do skrine.

Postupná strata záujmu a iniciatívy.

Postihnutý je apatický, bez záujmu. Žije vo svojom svete.

 

Alzheimerova choroba má svoju prevenciu.

Jej podstatou je zachovanie psychickej aktivity a duševnej čulosti. A to i v pokročilom a dôchodkovom veku. V praxi to znamená čítanie kníh, lúštenie krížoviek, tréningy pamäti pod dohľadom odborníkov. Jednoducho a v skratke, stále na sebe pracovať. Nepodliehať pocitom nudy, pohodlnosti a nezáujmu. Vytvoriť a udržať si aktívne a vzdelávacie stereotypy. Máme príklady o tom, že i v deväťdesiatke sa dá začať s internetom. Chce to len záujem, odhodlanie a trochu odvahy. Internetová gramotnosť otvára široké možnosti vzdelávania a získavania nových poznatkov. Je to ďalší pozitívny stimul k duševnej aktivite. Plus múdra a racionálna životospráva a zdravý životný štýl. Vyvážená strava, dostatok minerálov a vitamínov . Samozrejme, pohyb.

V súčastnosti nie je k dispozícii liek, ktorý by dokázal úplne vyliečiť Alzheimerovu chorobu.

Sú k dispozícii lieky, ktoré vedia účinne ovplyvniť priebeh a dynamiku tohto ochorenia.

Preto !

Pri každom podozrení je potrebné vyhľadať lekára, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia.

Liečba choroby patrí do rúk gerontopsychiatra, psychiatra, alebo neurológa. Za účasti svojho všeobecného lekára. Je to výzva pre príbuzných, priateľov, pre okolie. Nevšímavosťou zapríčiníme škody, ktoré sa ťažko naprávajú.

Strom Zdravia 2