Stres v starobe

Staroba je obdobie, kedy sa začnú prejavovať mnohé zdravotné problémy.

Človek dosiahol určitý vek. Má za sebou roky práce. Roky úsilia o zabezpečenie svojej rodiny. Rozdiely medzi starými ľuďmi vždy existujú. Sú individuálne rozdiely v zdravotnom stave i v stupni opotrebovania. Rozdiely v sociálnom zázemí.  Rozdiely v stave duševného zdravia a mentálnej kondície. S odchodom zo zamestnania a nástupom do dôchodku začína pre človeka nový život.

Nový život, ktorý prináša nový životný štýl.

Menia sa priority, menia sa potreby a záujmy. Čo bolo predtým kľúčové, postupne stráca na význame. Do popredia vychádzajú nové potreby a priority. To býva spojené s istou dávkou stresu. Toto obdobie prináša so sebou špecifické formy stresu. Nedostatok aktivity môže prinášať rovnaké množstvo stresov, ako ich nadbytok. Je to istý paradox. Človek, ktorý predtým bojoval so stresom v dôsledku únavy a vyčerpania je stresovaný tým, že má málo povinností a aktivity.

Problémom pre starého človeka je to, ako sa prispôsobiť zmenám.

Prispôsobiť sa prechodu z aktívneho produktívneho života do obdobia pracovného pokoja. Bez pracovného vyťaženia, bez úloh a problémov. S prebytkom voľného času, s ktorým môže prakticky voľne nakladať. Vzniká pocit neužitočnosti a zbytočnosti. Býva spojený s dávkou vnútorného napätia. Niekedy môže prerásť až do depresie.

Zníženie príjmov býva pre starého človeka silno stresujúcim momentom.

Odchodom do dôchodku sa jeho finančné príjmy väčšinou výrazne znižujú. S individuálnymi rozdielmi. Sú ľudia, ktorí sú dobre finančne zabezpečení a odchod do dôchodku nie je problém. To je menšina. Väčšina dôchodcov na Slovensku prežíva stres, čo bude, keď sa dostanú do dôchodku.

Pre mnohých dôchodcov na Slovensku znamená staroba a dôchodok život blízky biede.

To je zdrojom silného stresu. Dôchodca je nútený obmedziť svoje výdavky, vzdať sa svojich potrieb. Výrazne zredukovať svoje potreby. Stresujúci stav. Pocit ekonomickej straty, až závislosti spôsobuje nespokojnosť a frustráciu.

Staroba je obdobie, kedy často dochádza k strate životného partnera.

Partnera, s ktorým prežil skoro celý svoj život. Výsledkom je smútok, pocit strachu a osamelosti. Starý človek zrazu cíti, že je na všetko sám. Nemá sa s kým poradiť, nemá mu kto pomôcť. Stráca pocit istoty a ochrany. Tento stav prináša do života pocit strachu a napätia. Zvyká si na osamelosť. Nikdy predtým nebol sám. Nepozná tento stav, nie je s tým vnútorne vyrovnaný. Cíti sa stratený a opustený. Často smeruje k izolácii. Stresový kruh sa uzatvára. Kvalita života klesá, radosť zo života sa stráca. Starý človek stojí pred úlohou, vyrovnať sa s novou situáciou. Naučiť sa žiť sám. Bez životného partnera. Prvé mesiace bývajú ťažké a zložité. Spojené s vysokou dávkou psychickej záťaže. Starý človek si viac a naliehavejšie uvedomuje blížiaci sa koniec života. Uvedomuje si svoj vek, uvedomuje si starobu. Cíti, že tento okamih sa blíži. Je to normálny zákonitý proces.

Umením je starnúť pokojne a s noblesou.

Starobu prežívať s pokojom a  pocitom vnútornej spokojnosti. Nemal by mať prehnané starosti, ani neprežívať dramatické obavy. Prijímať život s pokojom a pokorou, tešiť sa zo svojej staroby a každého pekného dňa.

Strom Zdravia 2