Pamäť a staroba

Pamäť je základná mozgová funkcia.

Fungujúca pamäť je predpokladom plnohodnotného a samostatného života. Ako starne ľudské telo, tak starne i ľudský mozog. Vekom pamäť slabne. Začíname zabúdať mená, názvy i dátumy. Niekedy zabúdame i na dôležité úlohy a povinnosti. Život sa zhoršovaním pamäti komplikuje. Pribúdajú problémy, ale i konflikty a nedorozumenia. Nemusí ísť vždy o chorobu. Môže to byť príznak normálneho fyziologického starnutia. V tomto prípade ide v prvom rade o jeho dynamiku. Teda o rýchlosť, akou sa znižujú pamäťové schopnosti. No pozor ! Niekedy môže byť strata pamäte príznakom vážneho ochorenia. Myslíme predovšetkým na Alzheimerovu demenciu. Podozrenie na túto chorobu si vyžaduje dôkladnú diagnostiku. Zhoršenie pamäti prichádza zväčša po päťdesiatke. Približovaním k osemdesiatke sa pamäťové funkcie postupne zhoršujú.

Staroba je spojená so zhoršovaním pamäti.

Je to normálny a fyziologický proces. Okolie by to malo chápať a akceptovať. Rešpektovať postupné zhoršovanie pamäti a nevytvárať zbytočný tlak na seniora. Na mieste je empatický a trpezlivý prístup. Dobrým návodom na udržiavanie pamäti je pravidelné cvičenie. Na začiatok stačia jednoduché kvízy, tajničky a testy. Nájdeme ich v časopisoch, alebo na internete. Niektoré webovú stránky, ktoré sa zaoberajú tematikou seniorov a duševného zdravia obsahujú zaujímavé testy a cvičenia na udržovanie a zlepšovanie pamäti. Tréning pamäte ju pomáha udržovať a zlepšovať. Mozog je ako sval. Treba ho neustále trénovať a rozumne namáhať. Inak začne atrofovať a strácať výkonnosť.

Pamäť je pre život dôležitá a ťažko nahraditeľná.

Strata pamäte znamená často osobnú a spoločenskú diskvalifikáciu. Tréning pamäte a kognitívnych funkcií je jediný overený preventívny prostriedok na udržiavanie pamäti. Žiadne zázračné tabletky neexistujú. Poctivý a systematický tréning mozgu môže priniesť zaujímavé výsledky. S tréningom pamäte úzko súvisí i otázka duševného zdravia seniorov. Telesná a duševná aktivita, záujem o život okolo seba, radosť zo života a správne životné ciele. To je cesta k zdravému životu. K zdravému telu i zdravej duši. Naopak, negativizmus, nezáujem, rezignácia a bezcieľnosť sú cesty k postupnému úpadku. Úpadku telesnému i duševnému. Ako upadá telo, tak upadá duša a mozog. A naopak.

Fungujúca pamäť je predpokladom pre udržanie kvality života.

Venujme svojmu mozgu pozornosť. Potrebujeme ho. Potrebujeme pamäť a potrebujeme myslenie. Svoju úlohu zohráva i spôsob života. Negativizmus, stres, únava a zlé sociálne a rodinné podmienky majú negatívny vplyv na duševný stav seniora. Nedostatočná lekárska starostlivosť, nezdravé  stravovanie, nadmerné užívanie liekov a alkoholu vedú k degradácii a predčasnému úpadku mnohých seniorov. Tak, ako sa stráca pamäť, tak sa mení a stráca osobnosť človeka. Pamäť človek potrebuje. Mladý i starý. Solidarita a trpezlivosť so starými ľuďmi je v tomto prípade otázkou našej vyspelosti a tolerantnosti.

Strom Zdravia 2