Degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly je závažné ochorenie očí.

V skratke sa nazýva VPDM. Postihuje populáciu ľudí nad 50 rokov. Ohrození sú predovšetkým diabetici, ľudia s vysokým krvným tlakom a ľudia s nadváhou. Ohrození sú i pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou na VPDM. Toto ochorenie je štatisticky najčastejšou príčinou straty zraku u ľudí nad 50 rokov. VPDM sa vyskytuje predovšetkým v priemyselných a civilizovaných krajinách.

Príčina VPDM nie je doteraz známa.

Prevencia tohto ochorenia spočíva v konzumácii vyváženej stravy s dostatkom antioxidantov. V kontrole telesnej váhy a nefajčení. Rovnako silná a opakovaná expozícia očí slnečným žiarením môže byť potenciálnym negatívnym faktorom pri vzniku a rozvoji VPDM. Dôležitou formou prevencie sú pravidelné prehliadky u očného lekára.

Pri VPDM ide primárne o postihnutie makuly.

Makula je žltá škvrna na sietnici. Žltá škvrna je miesto najostrejšieho videnia. Nachádza sa v samom centre sietnice. Sietnica prijíma zrakové vnemy z vonkajšieho sveta a prenáša ich impulzmi priamo do CNS. Poškodením makuly môže dôjsť k výraznej strate zraku. VPDM na jednom oku môže byť dlhší čas kompenzované druhým okom. Preto môže táto choroba prebiehať nenápadne a zákerne. Časom je ale poškodené i druhé oko a pacient začína intenzívne pociťovať deficit zrakových funkcií.

Makula zabezpečuje ostré a priame videnie !

Umožňuje rozoznávať detaily a zabezpečuje správnu funkciu zrakových vnemov. Odborníci rozoznávajú dve formy VPDM. Suchú a vlhkú formu. Suchá forma je charakterizovaná tvorbou takzvaných drúz na makuly. Následkom je stenčenie makuly a strata jej funkcie. Pacienti tento stav vnímajú ako výpady zorného poľa. Zriedkavejšia vlhká forma je zapríčinená prerastaním abnormálnych krvných ciev z cievnych obalov do sietnice. Vlhká forma je podstatne horšia a často vedie k úplnej strate zraku.

Diagnostika je pri VPDM prvoradá.

Začiatky bývajú pomalé a nenápadné. Pacient sa sťažuje na zhoršené a zahmlené videnie. Jednoduchým nástrojom diagnostiky je takzvaná Amslerova mriežka. Vyšetrenie touto mriežkou je jednoduchý a nenáročný diagnostický nástroj. Samozrejme, nemôže nahradiť odborné vyšetrenie u očného lekára. Pravidelné preventívne prehliadky u očného lekára po 50 roku života sú najlepším prostriedkom pre skorú diagnostiku tohto nebezpečného ochorenia.

K dispozícii sú dva druhy liečby.

Jedna je laserová fotokoagulácia. Princípom je využitie laserového lúča pri likvidácii zmenených ciev, ktoré prerastajú do sietnice. Fotodynamická liečba využíva aplikáciu liekov, ktoré sa svetlom aktivizujú. Táto liečba sa opakuje v pravidelných intervaloch. V oboch prípadoch ide o vysokošpecializované liečebné postupy, ktoré realizujú odborníci. VPDM je ochorenie, ktoré si vyžaduje pozornosť. Zanedbanie môže vyjsť poriadne draho. Zrak je potrebný v každom veku.

Strom Zdravia 2