Štyridsiatka ako koniec leta

Ľudský život by sa mohol s trochou fantázie prirovnať k ročným obdobiam.

Nakoniec, od fantázie to nie je až tak ďaleko. Náš život sa mení a vyvíja. Presne Tak, ako menia ročné obdobia. August zvyčajne pokladáme za koniec leta. Dni sa pomaly skracujú, horúcich dní ubúda, dovolenky a prázdniny sa končia. V mysli sa pripravujeme na začiatok školského a pracovného roka.

Ako sa menia mesiace v roku a ročné obdobia, tak sa mení i život a zdravie človeka.

Štyridsiatka sa dá prirovnať koncu leta. Mladosť sa končí. Pribúdajú signály o jej konci. Začínajú prvé zdravotné problémy. Mladý človek žije a pracuje naplno. Akoby bez obmedzení. Žije na doraz. Osobne i pracovne. Neuvedomuje si limity. Prečo aj, keď chýbajú varovné signály. Vlastné telo považuje skôr za perpetum mobile. Neguje riziká a nebezpečenstvá. Cíti, že má dostatok síl a energie.

Príchodom štyridsiatky sa situácia pomaly mení.

Leto jednoducho končí. Objavujú sa prvé mantinely. Výkonnosť sa pomaly, ale isto oslabuje. Organizmus sa začína brániť. Síl a energie nejako ubúda. To, čo predtým išlo rýchlo a ľahko, ide teraz pomalšie a namáhavejšie. Organizmus si začína pýtať svoje. Pýta si oddych, spánok a pokoj. Prvé návštevy u lekára. To je novinka. Predtým to nebolo treba. Zrazu sa objavujú zdravotné problémy. Niekedy len malé, ale začínajú sa opakovať. Zhoršujú sa metabolické parametre, zvyšuje sa krvný tlak. Objavujú sa bolesti chrbtice a kĺbov. Ani oči už neslúžia tak, ako predtým. Zhoršuje sa spánok i trávenie. Sexuálna výkonnosť začína zrazu klesať. Nová situácia. Dôvod na zamyslenie. Dôvod na zastavenie.

Štyridsiatka je vek, ktorý treba brať vážne.

V každom prípade. Vek sa nedá oklamať. Leto pomaly končí, treba sa pripravovať na jeseň. Ešte je august, je dosť času, ale jeseň sa približuje. Platí to i v živote. Čas, ani život neoklameme. Mnohí sa o to pokúšajú. Vedome, či nevedome. Nie je to rozumná stratégia. Skôr, či neskôr narazia. Realita ich zastaví. Nie je však dôvod na pesimizmus. Len zachovať zdravý rozum a osobnú zodpovednosť. Uvedomiť si svoje miesto v živote. Uvedomiť si, že čas má hodnotu. Čas je veľký dar, ktorý sme dostali z neba. S každým darom treba zaobchádzať s úctou. Úctu najlepšie prejavíme naším zdravým rozumom, pokojom a umiernenosťou.

Strom Zdravia 2