Mužská andropauza

V súvislosti s prechodom máme na mysli predovšetkým ženy.

Je to logické. Problematika prechodu u žien je téma často publikovaná. Venujú sa jej zdravotnícke i populárne časopisy a periodiká. Stretávame sa s ňou dokonca v reklamách. Lekári majú k dispozícii množstvo liekov, ktoré pomáhajú ženám prekonávať toto turbulentné obdobie. Ale zostaňme pri mužoch.

Muži tiež prechádzajú podobným obdobím, ktoré sa nazýva andropauza.

Je to obdobie prechodu u muža. Prichádza väčšinou okolo päťdesiatky. Toto obdobie má špecifické sprievodné príznaky. Umožňuje nám pochopiť zmeny, ktorými muž prechádza v istom momente svojho vývoja. Ide o proces normálny a fyziologický. Pomôže nám správne vnímať muža. Pomôže nám pochopiť čo prežíva, ako myslí a akými zmenami prechádza. Predovšetkým rodiny a manželky týchto mužov by mali mať objektívny a racionálny pohľad na problémy muža v andropauze.

Základným menovateľom zmien je pokles hladiny mužských pohlavných hormónov, pokles hladiny testosterónu.

Pokles je na rozdiel od žien väčšinou pomalý a plynulý. Nedochádza k prudkému poklesu hladiny hormónov ako to býva u žien. Z toho vyplýva, že príznaky andropauzy nebývajú výrazné a búrlivé. Pokles hladiny hormónov však zanecháva na mužovi stopy. Výkonný, pozitívne mysliaci a energický muž sa mení na muža málo výkonného. Mení sa na zle naladeného a depresívneho muža. Charakteristickou črtou muža v andropauze sú pocity únavy a vyčerpanosti. Nervozita, podráždenia, sklon k depresiám. Často to prenáša do sféry vzťahovej, spoločenskej a sociálnej. Muži v andropauze sa vyhýbajú spoločnosti a kontaktom. V mnohých prípadoch vyhľadávajú skôr samotu, často až izoláciu. Majú tendenciu sa uzatvárať do seba, objavujú sa znaky vzťahovačnosti a podozrievavosti.

Výrazne sa zhoršujú adaptačné schopnosti. Muži v andropauze sa ťažko sa prispôsobujú novým situáciám.

Charakteristickým znakom je zhoršenie sexuálnych funkcií. Strata libida, príznaky erektilnej dysfunkcie a oslabovanie ranných erekcií.Výskumy ukázali, že hladina testosterónu začína u niektorých mužov klesať už po tridsiatke. Pribúdajúcim vekom sa pokles urýchľuje a proces vrcholí okolo päťdesiatky. Samozrejme, máme individuálne rozdiely. Sú muži, ktorí i vo vysokom veku si udržiavajú pomerne vysokú hladinu testosterónu. Pokles mužských pohlavných hormónov u muža sa dnes v odbornej literatúre označuje ako PADAM / Partial Androgen Deficiency  in Aging Men /.

PADAM označuje súbor príznakov, ktoré sa vyskytujú u mužov ako následok zníženej hladiny testosterónu.

A teraz to dôležité. Andropauza a PADAM je zdravotný problém, ktorý sa dá riešiť. Andropauzu diagnostikuje a lieči odborník, andrológ. Andrológ je v zásade urológ, ktorý sa špecializuje na andrológiu. Vyšetrenie u andrológa je pomerne rýchle a jednoduché. Je to vyšetrenie neinvazívne, ak neberieme do úvahy odber krvi, ktorým sa zisťuje hladina testosterónu v krvi.

Liečba je pomerne jednoduchá a nenáročná. Patrí výhradne do rúk odborníka.

Spočíva v podávaní mužských hormónov. Dnes sú k dispozícii dokonca takzvané depotné injekčné preparáty, ktoré stačí podávať raz za 3 mesiace. Svojvoľné a nekontrolované užívanie hormonálnych preparátov môže mať nepríjemné zdravotné dôsledky. Používajte preto lieky predpísané lekárom a dávkovanie, ktoré určil.

Liečba je prísne individuálna.

Lekár musí rozhodnúť, aká liečba je pre konkrétneho muža najlepšia a najvhodnejšia. Liečba u odborníka sa nedá nahradiť konzumáciou výživových doplnkov, ktorých sú plné lekárne. Nemôžu nahradiť systematickú a odbornú liečbu.

Strom Zdravia 2