Kríza stredného veku

Stredný vek je obdobím prehodnocovania.

Človek v strednom veku rozmýšľa o svojom živote. Bilancuje výsledky svojho doterajšieho života. Bilancuje, čo dosiahol a zamýšľa sa nad zmyslom a obsahom svojho života. Hodnotí kroky, ktoré robil. Hodnotí situáciu, v ktorej sa nachádza. Začína si uvedomovať význam času. Začína si uvedomovať ubiehajúce roky.

Uvedomuje si viac realitu života. Začína si stále viac uvedomovať vlastnú identitu vo vzťahu k blížiacej sa starobe.

Stredný vek kladie pred každého otázku i dilemu. Rezignovať a vzdať sa svojich túžob, alebo brať vek ako výzvu a motiváciu do budúcnosti. Rozmýšľanie, ktoré sprevádza stredný vek, nemusí byť len negatívne a traumatické. Naopak. Môže znamenať novú motiváciu a novú výzvu, ktorá sa môže stať zdrojom silnej energie. V každej etape života by mal človek mať svoje ciele. Reálne, ale i rozumne ambiciózne.

Výhodou stredného veku je múdrosť a skúsenosti.

Človek v strednom veku niečo prežil. Má niečo za sebou. Prežil rôzne obdobia a situácie. Má skúsenosti i vedomosti. Vie hodnotiť a predvídať. Tieto danosti idú väčšinou ruka v ruke s vývojom a stúpajúcim vekom. V tomto období sa mení postoj k svetu a okoliu. Človek dáva prednosť stereotypom a zabehaným koľajam. Má pocit, že to mu uľahčuje prekonávať bežné problémy a dodáva mu pocit istoty. Novým veciam a zmenám sa začína podvedome vyhýbať. Má obavy z ich nezvládania.

Stredný vek býva väčšinou obdobie pokojné. Telesné a duševné choroby sa nemusia ešte prejavovať.

Problémy staroby nie sú ešte výrazne prítomné. Človek sa postupne vzdáva nereálnych predstáv a ilúzií. Nemá prehnané predstavy a očakávania. Nečaká veľké zmeny. Uspokojuje sa so svojim životom a postavením. Je viac vyrovnaný so svojim statusom a postavením. Materiálne ciele a potreby už nie sú tak dôležité. Porovnávanie s okolím mu už neprináša také ťaživé a traumatizujúce myšlienky a pocity. Uvedomuje nezmyselnosť porovnávania a získava triezvy pohľad na význam materiálnych statkov pre svoj život. Tento model starnutia je pokojný a správny. Je to model starnutia bez sklamania a frustrácií. Bez pocitov výčitiek, nenaplnených cieľov a ambícií. V tom je čaro tohto obdobia, čaro v umení starnúť.

Starnúť pokojne a s eleganciou.

Starnúť neznamená čakať na smrť. Naopak. Koľko pozitívnych príkladov máme v okolí. Mnohí dosahujú výsledky, reagujú na nové výzvy a sú príkladom a vzorom pre mladších ľudí. Nie je dôvod na pesimizmus a skepsu. Treba si uvedomiť výhody a možnosti tohto veku. Bohaté skúsenosti, rozhľad, pokoj a vedomosti sú významným benefitom tohto obdobia.  

Strom Zdravia 2