Kríza stredného veku

Stredný vek je obdobím prehodnocovania.

Človek v strednom veku rozmýšľa o svojom živote, bilancuje výsledky. Bilancuje, čo dosiahol a zamýšľa sa nad významom svojho života. Hodnotí kroky, ktoré robil. Hodnotí situáciu, v ktorej sa nachádza. Začína si uvedomovať význam času. Začína si uvedomovať ubiehajúce roky. Je to logické a prirodzené.

Uvedomuje si viac realitu života. Začína si stále viac uvedomovať vlastnú identitu vo vzťahu k približujúcej sa starobe.

Stredný vek kladie pred každého otázku i dilemu. Rezignovať a vzdať sa svojich túžob, alebo brať vek ako výzvu a motiváciu do budúcnosti. Rozmýšľanie, ktoré sprevádza stredný vek, nemusí byť negatívne a traumatické. Naopak. Môže znamenať novú motiváciu a novú výzvu, ktorá môže byť zdrojom energie. V každej etape života by mal človek mať ciele a úlohy.

Výhodou stredného veku je múdrosť a skúsenosti.

Človek v strednom veku niečo prežil a má niečo za sebou. Prežil rôzne obdobia a situácie. Má skúsenosti, má vedomosti. Vie hodnotiť a predvídať. Tieto danosti idú väčšinou ruka v ruke s vývojom a vekom. V tomto období sa mení postoj k svetu a okoliu. Človek dáva prednosť stereotypom a zabehaným koľajam. Má pocit, že to mu uľahčuje prekonávať bežné problémy a dodáva mu pocit istoty. Novým veciam a zmenám sa začína podvedome vyhýbať. Má obavy z ich zvládania.

Stredný vek je v zásade obdobie pokojné. Telesné a duševné choroby sa nemusia často prejavovať.

Problémy staroby nie sú ešte výrazne prítomné. Človek sa postupne vzdáva nereálnych predstáv a ilúzií. Nemá prehnané predstavy a očakávania. Nečaká veľké zmeny. Uspokojuje sa so svojim životom a postavením. Je viac vyrovnaný so svojim statusom a postavením. Materiálne ciele a potreby už nie sú tak dôležité. Porovnávanie s okolím mu už neprináša také ťaživé a traumatizujúce myšlienky a pocity. Uvedomuje nezmyselnosť porovnávania a získava objektívny a triezvy pohľad na význam materiálnych statkov pre svoj život. Tento model starnutia je pokojný a správny. Je to model starnutia bez sklamania a frustrácií. Bez pocitov výčitiek, nenaplnených cieľov a ambícií. V tom je čaro tohto obdobia, v umení starnúť.

Starnúť pokojne a s eleganciou.

Starnúť neznamená čakať na smrť ! Naopak. Koľko pozitívnych príkladov máme v okolí. Mnohí dosahujú úžasné výsledky, reagujú na nové výzvy a sú príkladom a vzorom pre mladších ľudí. Nie je dôvod na pesimizmus a skepsu. Naopak. Treba si uvedomiť výhody a možnosti tohto veku. Bohaté skúsenosti, rozhľad, pokoj a vedomosti sú významným benefitom tohto obdobia. Treba si stanoviť jasne svoje priority. Nestagnovať a nerezignovať !  Starať sa o svoj vzhľad a vystupovanie. To dodáva pocit istoty a sebavedomia.  

Strom Zdravia 2