Ako riešiť inkontinenciu

Poznáme viacero typov inkontinencie.

Jednoduché, jasné a prehľadné je rozdelenie na tri základné skupiny : stresová, urgentná a zmiešaná inkontinencia. Poznáme i niektoré iné, menej časté typy inkontinencií. Napríklad také, ktoré sa vyskytujú pri niektorých iných ochoreniach. Alebo sú sprievodným znakom, či následkom týchto ochorení a stavov. Napríklad následkom úrazu, alebo cievnej mozgovej príhody.

Polovicu všetkých inkontinencií tvorí takzvaná stresová inkontinencia.

Týka sa v zásade len žien. K úniku moču dochádza zvýšením vnútrobrušného tlaku. K tomu dochádza pri smiechu, pri kašli, alebo pri dvíhaní bremien. Vlastný únik moču sprevádza konkrétne chvíľkové zvýšenie tohto tlaku, v pokoji sa nevyskytuje. Je viazané na tento fyziologický dej. Môže mať viacero príčin. Nedostatočná funkcia uzáverových funkcií močového systému, alebo funkčná nedostatočnosť panvových štruktúr ženy. Liečba je lieková, rehabilitačná a v indikovaných prípadoch i operačná.

Urgentná inkontinencia sa označuje i ako náhla forma.

Vzniká následkom prudkého spontánneho pocitu nutnosti na močenie. Moč odteká až do úplného vyprázdnenia močového mechúra, pacient nevie tento proces zastaviť. Moč spontánne a nekontrolovane odteká.

Táto urgencia je náhla, nekontrolovaná a často bolestivá.

Spája sa s častým a nočným  močením. Príčinou urgentnej inkontinencie sú nekontrolované a neovládateľné sťahy svaloviny močového mechúra spojené s únikom moču. Uzatváracie funkcie na rozdiel od stresovej inkontinencie nebývajú poškodené.

Ako najčastejší spúšťací mechanizmus urgentnej formy sa považuje prítomná infekcia močového systému.

Potom sú to nádory, alebo kamene v obličkách a močovom systéme. Môže byť i sprievodným javom cukrovky, alebo degeneratívnych ochorení centrálnej nervovej sústavy, alebo periférneho nervového systému. Spoločným menovateľom je neschopnosť ovládať reflexy močenia. Liečba je lieková. Cieľom je stabilizácia močového mechúra, posilnenie reflexov a sanácia sprievodnej močovej infekcie.

Zmiešaná inkontinencia predstavuje kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie.

Táto forma je druhá najčastejšia. Pri tejto forme platí pravidlo, že na prvom mieste sa musí odstrániť príčina urgentnej inkontinencie a potom sa rieši stresová zložka.

Inkontinencia sa podľa stupňa závažnosti delí 3 stupne.

Prvý stupeň znamená únik moču pri silnom a prudkom zvýšení vnútrobrušného tlaku. Moč uniká minimálne, po kvapkách. Pri druhom stupni uniká moč pri bežných rýchlych pohyboch, únik moču je výraznejší. Tretí stupeň je charakterizovaný intenzívnym únikom moču i pri minimálnom zvýšení vnútrobrušného tlaku. To znamená i v pokoji, pri chôdzi, alebo len minimálnej záťaži. Tretí stupeň znamená ťažkú inkontinenciu. Stav si vyžaduje systematickú liečbu, pravidelné a trvalé používanie zdravotníckych pomôcok na inkontinenciu.

Strom Zdravia 2