Ako riešiť inkontinenciu

Poznáme niekoľko typov inkontinencie.

Jednoduché a prehľadné je rozdelenie na tri základné skupiny : stresová, urgentná a zmiešaná inkontinencia. Poznáme i niektoré menej časté typy inkontinencií, ktoré sa vyskytujú pri niektorých konkrétnych ochoreniach. Alebo sú sprievodným znakom, či následkom určitých ochorení. Napríklad následkom úrazu, alebo cievnej mozgovej príhody.

Polovicu všetkých prípadov predstavuje takzvaná stresová inkontinencia.

Týka sa v zásade len žien. K úniku moču dochádza zvýšením vnútrobrušného tlaku. K tomu dochádza pri smiechu, kašli, alebo pri dvíhaní bremien. Vlastný únik moču sprevádza konkrétne chvíľkové zvýšenie tlaku, v pokoji sa nevyskytuje. Je viazané na tento fyziologický dej. Môže mať viacero príčin. Nedostatočná funkcia uzáverových funkcií močového systému, alebo funkčná nedostatočnosť panvových štruktúr ženy. Liečba je lieková, rehabilitačná a v indikovaných prípadoch i operačná.

Urgentná inkontinencia sa označuje i ako náhla forma.

Vzniká následkom prudkého spontánneho pocitu nutnosti na močenie. Moč odteká až do úplného vyprázdnenia močového mechúra, pacient nevie tento proces zastaviť. Moč spontánne a nekontrolovane odteká.

Táto urgencia je náhla, nekontrolovaná a často bolestivá.

Spája sa s častým a nočným močením. Príčinou urgentnej inkontinencie sú nekontrolované a neovládateľné sťahy svaloviny močového mechúra spojené s únikom moču. Uzatváracie funkcie na rozdiel od stresovej inkontinencie nebývajú poškodené.

Ako najčastejší spúšťací mechanizmus urgentnej formy sa považuje prítomná infekcia močového systému.

Potom sú to nádory, alebo kamene v obličkách a močovom systéme. Môže byť i sprievodným javom cukrovky, degeneratívnych ochorení centrálnej nervovej sústavy, alebo periférneho nervového systému. Spoločným menovateľom je neschopnosť ovládať reflexy močenia. Liečba je lieková. Cieľom je stabilizácia močového mechúra, posilnenie reflexov a sanácia sprievodnej močovej infekcie.

Zmiešaná inkontinencia predstavuje kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie.

Táto forma je druhá najčastejšia. Pri tejto forme platí pravidlo, že na prvom mieste sa musí odstrániť príčina urgentnej inkontinencie a potom sa rieši stresová zložka.

Inkontinencia sa podľa stupňa závažnosti delí 3 stupne.

Prvý stupeň znamená únik moču pri silnom a prudkom zvýšení vnútrobrušného tlaku. Moč uniká minimálne, po kvapkách. Pri druhom stupni uniká moč pri bežných rýchlych pohyboch, únik moču je výraznejší. Tretí stupeň je charakterizovaný intenzívnym únikom moču i pri minimálnom zvýšení vnútrobrušného tlaku. To znamená i v pokoji, pri chôdzi, alebo pri minimálnej záťaži. Tretí stupeň znamená ťažkú inkontinenciu. Stav si vyžaduje systematickú liečbu, systematické a trvalé používanie zdravotníckych pomôcok na inkontinenciu.

Strom Zdravia 2