Seniori a depresia

Populácia starne. Starých ľudí pribúda.

Pribúda i starých ľudí s depresiou.

Seniori vyžadujú špeciálnu pozornosť, starostlivosť a liečbu. Depresia v staršom veku má svoje špecifiká. Starému človeku pribúdajú s vekom nové stresové faktory a okolnosti. Odchod zo zamestnania, strata životného partnera a často i existenčné ťažkosti. Konflikty s deťmi vnášajú starému človeku do života strach, úzkosť a nepokoj. Sociálna neistota, pocit odkázanosti a často i  osamelosť. Depresia neobchádza ani starých ľudí. Môže ísť o ľahkú formu depresie, ktorá môže časom prerásť do ťažšej formy.

Depresia vyžaduje liečbu a starostlivosť odborníka, gerontopsychiatra.

Depresia zhoršuje telesné ochorenia. S poruchou duševného zdravia bývajú spojené zhoršenia celkového zdravotného stavu starého človeka.

Liečba si vyžaduje často dlhodobé a systematické užívanie liekov.

Liečba má byť dôsledne kontrolovaná lekárom.  Riešenie komplikovaných stavov geriatrickej depresie je náročné. Často odoláva liečbe antidepresívami a dlhodobé užívanie týchto liekov je spojené s rizikami. Dlhodobé užívanie antidepresív spolu s inými liekmi sa spája so zvýšeným počtom pádov a zlomenín. Starý človek, ktorý užíva viacero liekov si vyžaduje osobitnú starostlivosť a spoluprácu všetkých lekárov, ktorí sa podieľajú na jeho liečbe. Lekári, ani rodina by nemali podceňovať prítomnosť príznakov depresie u starého človeka. Mali by im venovať pozornosť. Depresia si vyžaduje lekárske vyšetrenie a liečbu.

Nenechajme starého človeka, aby sa trápil. Všímajme si jeho ťažkosti a utrpenie.

Choroba sa dá účinne a bezpečne liečiť. Vrátime tak starého človeka späť do života. Vrátime mu pokoj, nádej  a radosť zo života. Zlepšíme jeho celkový zdravotný stav a výhľad do budúcnosti. Tak, ako v každom veku i v starobe je dôležitý pozitívny vzťah k životu. Radosť zo života a životný optimizmus. To všetko sa pri depresii stráca. Kvalita života je v každom veku dôležitá. I v tom seniorskom. Seniori si zaslúžia starostlivosť a liečbu. Nie je dôvod, aby žili a zomierali v smútku a depresiách.

Strom Zdravia 2