Dlhovekosť

Kto z nás by nechcel dlho žiť  ?

Asi každý. No nie každému sa to podarí. Existujú veľké rozdiely. Stredná dĺžka života je v rôznych oblastiach sveta rozdielna. Chválime sa s tým, že sa dĺžka života stále zvyšuje. Chválime zdravotnícky i sociálny systém. Na druhej strane sa máme obavy z demografického vývoja. Starých ľudí pribúda. Obávame sa udržateľnosti dôchodkových systémov. A pritom sme stále outsideri.. V porovnaní s Áziou je náš priemerný vek ďaleko pozadu. Parametre dlhovekosti, známe z viacerých ázijských krajín nás dostávajú do nemého úžasu. India, Japonsko, alebo Čína sú kolískami dlhovekosti. Ľudia sa tu bežne dožívajú 100 rokov a viac. Zázrak ? V čom je tajomstvo ? To je dôvod na zamyslenie a na dlhšiu analýzu. Aké majú recepty, v čom je rozdiel ?

Zázrak dlhovekosti sa volá príroda.

Spôsob života a ich životný štýl vychádza z prírody. Vychádzajú z poznania, že najlepšiu a najčistejšiu energiu nám dokáže dodať sama príroda. Dodáva nám ju v tej najčistejšej a najprirodzenejšej forme. Spätosť s prírodou, ochrana prírody a úcta k prírode dáva týmto ľuďom správny smer ich života. Prírodná lekáreň, zdravý vzťah k prírode a životu určuje ich spôsob života. Duchovná sila, pokoj, umiernenosť a vnútorná spokojnosť sú tajomstvá dlhovekosti. Dnešná civilizácia, globalizácia a rýchly moderný svet neprajú dlhému životu. Tento svet, riadený konzumom a hnaný reklamou berie človeku pokoj a vnútornú spokojnosť. Neguje prirodzené ľudské potreby. Evokuje umelé potreby, vytvára falošné idoly, vytvára idoly obrov, ako nedostihnuteľné ciele a predstavy. To všetko negatívne ovplyvňuje život človeka, berie mu pokoj a pohodu a skracuje mu život. Dlhovekosť je odmena za pokoj a striedmosť. Odmena za zdravý rozum. Dôvod na zamyslenie. Život je vzácny dar.

Nie je preto jedno, ako dlho žijeme !

Máme pozitívne príklady. Pozitívny príklad je nadovšetko. Dĺžku nášho života máme z veľkej časti v našich vlastných rukách. Môžeme ju ovplyvniť. Svojim každodenným životom a postojom k životu. Svojou osobnou zodpovednosťou a svojim príkladom. Radosť zo života, správne a rozumné životné ciele a vnútorná spokojnosť nás posúvajú k tomuto cieľu.

Strom Zdravia 2