Staroba a zdravie

Staroba je spojená s nástupom mnohých závažných i menej závažných ochorení.

Je to prirodzený fakt a realita. V starobe sa ľudský organizmus mení, oslabujú sa fyziologické funkcie. Zhoršuje sa fyzická i duševná kondícia, objavujú sa chronické ochorenia. Staroba, teda vek nad 65 rokov je spojený s vyšším výskytom mnohých ochorení:

1. srdcovocievne   / vysoký krvný tlak, ICHS, chronické zlyhávanie srdca, ischemická choroba dolných končatín, srdcové arytmie /.

2. metabolické  / cukrovka, poruchy metabolizmu tukov /.

3. pohybového systému / osteoporóza, osteoartróza, degeneratívne poškodenia chrbtice /.

4. onkologické / nádory hrubého čreva, prostaty, pľúc, maternice, pankreasu a iné /.

5. duševné   / demencie, M.Alzheimer, depresie, úzkostné stavy /.

6. neurologické  / M.Parkinson /.

7. zraku, sluchu  / šedý zákal, nedoslýchavosť, poruchy artikulácie /.

8. urologické a gynekologické / inkontinencia, zväčšenie prostaty /.

9. infekčné  / chrípky, infekcie horných a dolných dýchacích ciest, infekcie močových ciest, črevné infekcie, kožné infekcie /

Samozrejme mnohé iné, ktoré by sme mohli menovať. V skratke sme chceli vymenovať najdôležitejšie. Tie, ktoré sú najčastejšie a spôsobujú väčšinu zdravotných ťažkostí u starých ľudí. Mnohé z nich začínajú už v mladšom veku, starobou sa len zhoršujú a progredujú. Iné sa objavujú až vo vyššom veku. Niektoré z nich sú závažné, život ohrozujúce. Iné, hoci neohrozujú na živote, zhoršujú kvalitu života starého človeka.

Mnohé z nich si vyžadujú sústavné, systematické užívanie liekov.

U starých ľudí nebýva výnimkou, že sa zároveň liečia na viacero ochorení. S tým býva spojená i konzumácia väčšieho množstva liekov. Ich nesprávne užívanie, nevhodné kombinácie, nedodržiavanie predpísanej životosprávy a pravidiel môže viesť k zdravotným ťažkostiam. Užívanie liekov často ovplyvňuje bežný denný režim. To vyžaduje dobrú spoluprácu pacienta. Mnohé ochorenia významne ovplyvňuje i stav a kvalita výživy, dostatočný príjem tekutín a škodlivé návyky / fajčenie, alkohol/.

Strom Zdravia 2