Muž a žena v strednom veku

O aké obdobie života ide ?

Kedy hovoríme o strednom veku? Je to sčasti individuálne. Vidíme rozdiely medzi jednotlivcami. Vo väčšine odbornej literatúry sa uvádza vek od 45 do 59 rokov. Pracujme s týmto údajom. Dôležitá je charakteristika tejto skupiny ľudí. Ide o skupinu ľudí v produktívnom veku, ktorá je zo sociálneho, ekonomického a spoločenského hľadiska veľmi významná. Sú to ľudia na vrchole síl a schopností.  Z hľadiska počtu ľudí to je  štatisticky veľmi významná skupina. Napriek tomu, stále zostáva trochu bokom záujmu. Veľa sa ho hovorí o problémov staršej generácie, veľká pozornosť sa venuje deťom a mládeži. Určite právom. Stredný vek, o tom sa píše a hovorí menej. Možno preto, lebo sa týka ľudí v produktívnom veku, ktorí sa vedia ešte sami o seba postarať a nevyžadujú takú pozornosť. Len naoko.

Problémy ľudí stredného veku sú dôležité a treba im venovať pozornosť.

Ľudia v strednom veku majú dostatok skúseností a vedomostí, no zároveň ide o vek, kedy začínajú problémy a ťažkosti. Postupne sa oslabujú telesné a duševné funkcie. Kondícia klesá. Telesná i duševná. Stredný vek je pomerne zložité a problémové obdobie. Veľmi nezaostáva za starobou. Môže to byť obdobie pokoja, prosperity a stability.

Stredný vek je obdobie, kedy nastáva začiatok starnutia.

To je tiež individuálne. Každý je iný. U každého má tento proces inú dynamiku a iné prejavy. U žien nastupuje obdobie menopauzy so všetkými sprievodnými vegetatívnymi príznakmi a subjektívnymi ťažkosťami. Pre mnohé ženy je to významné zlomové obdobie. Telesne i duševne. Mení sa čiastočne status ženy v jej biologickom význame. Nie každá z nich to prijíma rovnako. Nie každá je dostatočne pripravená. Muži prežívajú andropauzu, reprodukčné schopnosti sú zachované, ale sexuálne funkcie sa poklesom hladiny testosterónu oslabujú. Objavujú sa poruchy erekcie a zníženie libida. Kvalita života sa zhoršuje. Prežívanie je individuálne. Niekedy sú problémy závažnejšie, inde prebiehajú pomalšie a menej dramaticky.

Stredný vek je obdobie, kedy sa začínajú prejavovať mnohé psychosomatické ochorenia.

Objavujú sa metabolické ochorenia, vysoký krvný tlak, či srdcovocievne ochorenia. Dochádza k zhoršenie funkcie pohybového aparátu. Bolesti chrbtice a kĺbov, zhoršenie hybnosti a svalovej sily, strata fyzickej výkonnosti. Postupne dochádza k zhoršovaniu senzorických funkcií, ako sú zrak a sluch.  Ľudia v strednom veku začínajú častejšie navštevovať lekára. Častejšie musia absolvovať rôzne vyšetrenia. Nová situácia s ktorou sa predtým nestretli. Začínajú konzumovať viac liekov.

Stredný vek je rizikový z hľadiska vzniku duševných problémov a ťažkostí.

Ide o depresiu, neurózy, poruchy spánku, sklon k chronickej únave a vyčerpaniu. Síl ubúda, prežívanie stresu sa zhoršuje. Rezervy sa znižujú. Organizmus dáva stále viac najavo hranice svojich možností. Pre mnohých je to nová situácia. To, čo predtým bolo normálne, dnes je spojené s veľkou námahou. Výkonnosť fyzická i duševná sa znižuje.

V strednom veku dochádza postupne k zmene vonkajšieho vzhľadu.

Mení s pribúdajúcimi rokmi. Vlasy šedivejú a rednú. Koža mení svoju kvalitu i vzhľad. Stráca pružnosť a kvalitu. Problémom býva i nárast telesnej hmotnosti, zhoršovanie postavy a držania tela. Chôdza a krok sú mene svižné a pružné. Postoj už nie je taký, ako býval. Ľudia v strednom veku si začínajú uvedomovať tieto zmeny. Prežívajú to rôzne, s rôznou intenzitou a emóciami. Horšie to býva u žien. Mužský štandard nevylučuje šediny a vrásky. Naopak ten ženský je viac spojený s mladistvým vzhľadom.

Strom Zdravia 2